Röntgen teknisyenlerinin fazla mesai ve icap nöbeti nasıl olmalı?

23/05/2017 11:19:00
Yazdır

Soru

Sayın memurlar net sizden başka bana kimsenin bilgi vereceğine inancım kalmadı ki kimsede veremiyor. Ben radyoloji teknikeri olarak ilçede çalışıyorum. bulunduğum kurumda 8 ay boyunca tek eleman olarak 7/24 çalışmaktaydım. kpss ataması ile 1 elaman daha geldi. 2 kişi olarak çalışıyoruz. aylık mesaimizi tamamladıktan sonra bize geri kalan saatleri buda 210 saat gibi bir miktar yapıyor bu saatleri bize icap olarak yazıyorlar. İcap nöbetinde 120 saatin üstünü alamadığımız için geri kalan 90 saatlik kısmı nöbet olarak yazılmasını talep ettik. Bize 2 kişi çalışıldığı için fazla mesai ödenmeyeceği söylendi. Böyle bir yönetmeliğin bulunduğunu sağlık bakanlığında 2 kişi olursa nöbet yazılamaz gibi bir yazı geldiğini söyleyerek nöbet yazmamaktadırlar. siteyi aradım baktım böyle bir şey göremedim belki gözümden kaçmıştır diye size sormak istedim sizin bu konuda bilginiz var mı lütfen yardım edin!

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Yine 3153 sayılı Kanun'un Ek I inci maddesi ile bu madde hükmüne dayanılarak hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birlikte değerlendirilecek olursak;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16/07/2013 tarihli ve 28709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalıştırılması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ö) fıkrasının 1 inci bendinde düzenlenmeler mevcuttur. Buna göre ve 31563 sayılı Kanun'un Ek 1 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kesintisiz hizmet sunulan sağlık tesislerinde, idarelerce, haftalık 35 saatlik çalışma süresinin aşılmaması ve doz aşımı limitleri tedbirleri gözetilmek kaydıyla, nöbet ya da vardiya şeklinde çalışma şartlarının belirlenebilmesine sair mevzuata göre bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

Röntgen teknisyenlerinin rızaları ile nöbet ücreti karşılığında fazla mesai yapmayı kabul ettikleri durumda ;

Nöbet ücretlerine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik Ek 33 üncü maddesinde, yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında icap, normal, acil veya branş nöbeti tutarak. bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için belirlenen tutar, saat ve yüzde üzerinden nöbet ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, iyonlaştırıcı radyasyonla çalışan personelin, haftalık çalışma süresini aşmamak koşuluyla nöbet (ve icap nöbeti) tutabileceği, dolayısıyla söz konusu personele belli şartlar dahilinde nöbet ücreti ödenebileceği sonucuna varılmaktadır.

Yine 13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 3. maddesinde

"A) Fazla çalışma: Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel Kanunlarda mevcut yahut Devlet Memurları Kanunu'na veya Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerdeki:

a) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet Memurlarının 40 saatten fazla çalıştıkları süre;

b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının;

Özel Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştıkları süre;

Fazla çalışma sayılır.

B) Nöbet Hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışmadır." hükmü, 5. maddesinde "Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz." hükmü bulunmaktadır.

Sorunuz da ilgili hastanece tarafınıza söylenen "Sağlık Bakanlığında hastanede 2 röntgen teknisyeni olursa nöbet yazılamaz" gibi belirttiğiniz şekilde mevcut yönetmeliklerde böyle bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 120 saatin üzerinde alamadığınız 90 saat için nöbet olarak yazılması ve fazla mesai ödenmesi de yukarda bahsettiğimiz sair mevzuata göre mümkün değildir.Bahsettiğiniz hastanenin gerekçesi eksik gözükse de uygulama doğru gözükmektedir.Yine durumunuz açısından tereddüt hasıl olursa Sağlık Bakanlığına ilgili hastanece görüş sorularak gelecek cevaba göre hareket edilmesi doğru olacaktır.

Bu soru 3,352 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?