Yıllık izin hesabında taşeron hizmetler sayılır mı?

27/05/2017 00:30:00
Yazdır

Soru

2004 ile 2009 yılları arasında bir şirkette taşeron olarak harita teknikeri olarak bir belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünde görev aldım.

2009 ile 2012 yılları arasında belediyede 5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden harita teknikeri olarak sözleşmeli personel olarak imar ve şehircilik müdürlüğünde görev aldım.

2013 yılında ile 657 sayılı devlet memurları kanunun 45 ve 76 maddeleri çerçevesinde belediye bünyesinde bulunan 3 dereceli tekniker kadrosuna atamam yapılmış olup, halen aynı belediyede harita teknikeri olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Harita teknikerleri olarak memuriyetten önce özel sektörde (taşeron olarak belediyede) çalıştığım süreler, memur olduktan sonra yıllık izin süresi hesaplamasına (1 ile 10 yıl arası 20 gün 10 yıl sonrası 30 gün ) dahil olur mu, dahil olur ise nasıl hesaplanabilir? ilginizden dolayı teşekkürler.

Cevap

Devlet memurlarının yıllık izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. Maddesinde düzenlenmiştir. "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

Yıllık iznin hesabında değerlendirilecek süreler ise Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No 154) düzenlenmiştir. "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması tebliğ olunur."

Sistemimizde taşeron personelin görev yeri her ne kadar kamu kurumları olsa da personel aslen hizmeti yürütmekle sorumlu şirketin personeli sayılmaktadır. Kurumlarla doğrudan bir iş ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu hizmetlerin, belirli bir statüde kamu kurumlarında geçen hizmet süresi ya da Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinden sayılamayacağını değerlendiriyoruz.

Bu nedenle taşeron personel olarak belediyede geçen hizmet sürelerinizin memurluk yıllık izninizin hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 2,514 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?