Üniversitedeki aday memur OHAL'de eş durumu tayini isteyebilir mi?

31/05/2017 16:04:00
Yazdır

Soru

Merhaba, size bir sorum olacaktı;

Üniversitede Hemşire olarak çalışan 657'ye tabi personel, başka bir ile eş durumu tayini isteyebilir mi?

Tayin isteyecek kişinin aday memurluk süreciyle ilgili bir sıkıntısı olur mu?(10 aydır 657 ye tabi personel.)

Ek olarak Ohal sürecinde tayin istenebilir mi?

Teşekkür ederim,

İyi çalışmalar

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme suretiyle atanma başlıklı 72. maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü bulunmaktadır.

Aile birliği (eş durumu) mazereti, 657 sayılı Kanunun 72. maddesine göre aynı kurumun farklı yerlerdeki birimleri arasındaki geçişlerde göz önüne alınmaktadır. Yani kurum içi yer değiştirme ataması söz konusu olmaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile kararlaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde "Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar,

bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir." denilmektedir.

Sonuç olarak,

1.Aile birliği (eş durumu) mazereti, 657 sayılı Kanunun 72. maddesine göre aynı kurumun farklı yerlerdeki birimleri arasındaki geçişlerde göz önüne alınmaktadır. Bu nedenle tayin isteyeceğiniz yerde görev yaptığınız üniversitenin birimi yoksa, aile birliği mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunamayacağınızı değerlendiriyoruz. Bu durumda tayin istediğiniz yerde birimi bulunan başka bir kuruma naklen geçmeniz gerekir.

2.Aday memurların yer değiştirme suretiyle atama yönetmeliği kapsamında yer almamaları sebebiyle aile birliği (eş durumu) mazeretiyle yer değişikliği atamalarının yapılamayacağını düşünüyoruz.

3.Mazerete dayalı yer değiştirme suretiyle atamalar OHAL sürecinde de devam etmektedir.

Bu soru 8,961 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam