Farklı konuda üst öğrenimde zam ve tazminat uygulaması

10/06/2017 15:24:00
Yazdır

Soru

Belediyede teknisyen memur olarak çalışmaktayım. Sonradan 4 yıllık kamu yönetimi bölümünü bitirdim. Maaşıma ve kariyerime hiç katkısı olmadı.

Şu anda açık öğretim fakültesinde Marka İletişimi isimli Tekniker unvanı veren bölümü okuyorum. EML Metal İşleri mezunuyum. Okumuş olduğum ön lisans programının mezun olduğum liseyle alanları farklı olduğundan tekniker özlük haklarından faydalanmama engel teşkil eder mi?

Cevap

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde memurlara ödenecek zam ve tazminatlar düzenlenmiştir. Buna uygun olarak her yıl zam ve tazminat kararnamesi çıkarılmaktadır.

2017 yılında uygulanmaya devam edilecek olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (seri no 160) "3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir." düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, "aynı hizmet sınıfında bir kadroya atanmayı sağlamak" şartı yanında bitirdiğiniz üst öğrenimin YÖK tarafından mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilmesi halinde üst öğrenime ait zam ve tazminatlardan yararlandırılabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 6,422 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR