Derecem yükseldi maaş farkı alabilir miyim?

17/08/2017 00:02:00
Yazdır

Soru

Merhaba, ben zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. 01.08.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 4/1 derece/kademeye yükseldim.

01.08.2017-14.08.2017 tarihleri arasındaki terfimden kaynaklanan 14 günlük farkı alabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167. Maddesinde "Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır." Hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre derece terfi onayınızın geçerlilik tarihi olan 1/8/2017 tarihini takip eden aybaşında yani 15/8/2017 tarihinde yeni derecenize ait maaşı alacağınızı düşünüyoruz.

Bu nedenle 01.08.2017-14.08.2017 tarihleri arasına yönelik maaş farkı alamayacağınızı değerlendiriyoruz.

Bu soru 39,045 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR