Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3477/
Yazdırılma Tarihi : 28 Ocak 2021 Perşembe 05:51

Memurluktan istifa edersem subaylığa geçişte bekleme süresi uygulanır mı?

27/08/2017 17:49:00
Yazdır

Soru

Merhaba bir bakanlıkta teknisyen olarak çalışmaktayım. Muvazzaf subay alımına başvurdum, şartları tamamlayıp kazandığım taktirde memurluğu bırakıp subaylığa geçiş yapabilir miyim? 657' de usulüne uygun istifada 6 ay geçmeden devlet memurluğuna alınmaz diye bir madde var bu süre subaylık için de geçerli midir? Bu konu ile ilgili cevap verirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler

Cevap

Memurların usulüne uygun istifasında 6 aylık bekleme süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmektedir:

"Madde 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

Madde 96 - Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Madde 97 -Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."

Bu maddede öngörülen süreler memuriyete dönüşle ilgilidir. Ancak sizin atanmak istediğiniz kadrolar kuvvet komutanlıkları bünyesindeki subaylıklardır. Bu subay kadroları 657 sayılı Kanuna tabi değildir:

"Madde 1 - Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; SporToto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir."

Bu personel 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre çalışmaktadır.

Sonuç olarak memurluktan usulüne uygun şekilde istifa ederseniz kuvvet komutanlıkları bünyesindeki subay kadrolarına 657 sayılı Kanundaki bekleme sürelerine tabi olmadan atanabileceğinizi düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
21.12.2020OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden memur olabilir mi?
14.07.2020Aday memurken istifa eden sınavsız olarak yeniden atanabilir mi?
05.12.2019Dişte Uzmanlık Eğitimini bırakan hekim tekrardan 657 (4A) kadrosuna geçer mi?
24.10.20193. istifayı sözleşmeliyken yaparsam memurluğa engel olur mu?
18.08.2019İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?
23.06.2019İşçiyim memurluğa geçersem bekleme süresi uygulanır mı, muvafakat gerekir mi?
24.05.2019İstifa dönüşü mühendis atanabilir miyim?
04.12.2018Seçim için istifa ettikten sonra özelde çalışmaya başlasam istifamın durumu ne olur?
29.11.2018Polisim, subaylığa geçmek için istifa edersem 6 ay beklemem gerekir mi?
05.11.2018Sözleşmeli belediye personeli seçim için istifa ederse görevine dönebilir mi?