Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3496/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 17:46

KOSGEB personeli 8 yıla 1 kademe uygulamasından yararlanabilir mi?

21/09/2017 10:59:00
Yazdır

Soru

p>Merhaba Memurlar.Net,

KOSGEB'in kendisine ait bir personel kanunu var olsa da disiplin hükümleri açısından 657 sayılı DMK' ya tabidir.

Özellikle 666 kapsamında işe başlayan personelle beraber sadece disiplin hükümleri açısından değil emeklilik ve özlük hakları açısından da 657 sayılı DMK'ya tabi olan personelle aynı haklara sahibiz.

Tüm bu veriler ışığında;

Son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan personele 1 kademe verilmesi hususunda KOSGEB 657'ye tabi personeli olan diğer kurumlardan farklı bir uygulama sergileyebilir mi?

Saygılarımla

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kademe ilerlemesi başlıklı 64. Maddesi:

"Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

3624 sayılı KOSGEB Kanununun 13. Maddesi:

"Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilir. Başkanlığın daimi ve aslilik arzeden görevleri ile bunların unvan ve adetleri, bu görevlerde çalışacak personelin tabi olacakları idari, sosyal ve ücret hükümleri, Başkanlığın hazırlayıp İcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik ile düzenlenir. Personele ilişkin disiplin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine uygun olarak düzenlenir."

657 sayılı Kanunun 64. maddesi memurların kademe ilerlemesi şartlarını açıklamaktadır.

KOSGEB sözleşmeli personel çalıştırmaktadır. Bu personelin tabi olacakları idari, sosyal ve ücret hükümleri konusunda 657 sayılı Kanuna atıf bulunmamaktadır. Bu konular Başkanlığın hazırlayıp İcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konan yönetmelikler ile düzenlenmektedir. 3624 sayılı Kanunda sözleşmeli personel sadece disiplin hükümleriyle 657 sayılı Kanuna bağlanmıştır. Ancak 8 yıla 1 kademe uygulaması bizce disiplin hükmü değil kademe ilerlemesi hükmüdür.

Bu nedenle KOSGEB sözleşmeli personelinin memurların 8 yıla 1 kademe uygulamasından yararlanamayacağını düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
19.10.2019Belediye sözleşmelileri kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
01.09.2019Sözleşmeli sağlık personeli yüksek lisans yaparsa özlük hakları yükselir mi?
09.07.2019Belediyede sözleşmeliyim doğum sonrası ücretsiz izin hakkım var mı?
06.07.2019Sözleşmeliyim askerlik sürem 3+1 süreden sayılır mı?
28.06.2019Sözleşmeliyim istifada tazminat ve kalan izinlerimin ücretini alabilir miyim?
26.06.2019Belediyede sözleşmeliyim açık pozisyonu bulunan bir kuruma geçebilir miyim?
22.06.2019Sözleşmeliyim 3+1 gelirse 3. yılın sonunda başka yere tayin olabilir miyim?
15.06.2019Görevine iade olan sözleşmeliler geriye dönük mali haklarını alabilir mi?
08.06.2019Belediye sözleşmelilerinin 4/B sözleşmeye geçişinde bekleme süresi var mı?
18.05.2019Sözleşmeliyim, öğretmenliğe geçmek için 1 yıl beklemem gerekir mi?