Arkeolog, mühendislik bitirirse tazminat ve ek ödemesinden yararlanabilir mi?

29/09/2017 23:54:00
Yazdır

Soru

Merhaba sayın yetkili,

Ben bir bakanlıkta arkeolog olarak görev yapmaktayım. Bu yıl ziraat fakültesini bitirerek ziraat mühendisi ünvanını aldım. Acaba bu mühendisliğe ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme gibi ödemeleri alabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde memurlara ödenecek zam ve tazminatlar düzenlenmiştir. Buna uygun olarak her yıl zam ve tazminat kararnamesi çıkarılmaktadır.

2017 yılında uygulanmaya devam edilecek olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesi:

"Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez."

Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (seri no 160):

"3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir."

Yani "aynı hizmet sınıfında bir kadroya atanmayı sağlamak" şartı yanında bitirdiğiniz üst öğrenimin YÖK tarafından mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilmesi halinde üst öğrenime ait zam ve tazminatlardan yararlandırılabilirsiniz.

375 sayılı KHK'nin ek 9. Maddesi:

"Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır." Maddeye göre ek ödeme kadro unvanına göre ödenmektedir.

Arkeolog ve mühendis unvanlı kadrolar teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır. Ancak her ikisi de lisans öğrenimi gerektirdiğinden ortada üst öğrenim bulunmuyor.

Bu nedenle mühendis kadrosunun ek ödeme ve tazminatlarından yararlanamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 3,479 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?