İl sağlık müdürlüğünde istatistikçiyim her iki yıla ilave kademe alabilir miyim?

08/10/2017 20:08:00
Yazdır

Soru

Merhaba. İl sağlık müdürlüğünde kalkınmada öncelikli bölgede teknik hizmetler sınıfı istatistikçi kadrosunda çalışıyorum. Yine teknik hizmetler sınıfında olan mühendis ve mimar kadrosunda çalışan personel 2 yıla ek olarak 1 kademe alırken ben aynı sınıfta olmama rağmen alamıyorum. Konu hakkında ki görüşleriniz nelerdir? Benimde ek kademe almam gerekir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. Maddesi:

"72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz."

İki yıla bir kademenin şartları:

Yukarıda yer verilen hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin iki yılı bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin,

a-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması,

b-Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması,

c-Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda (zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli) olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması,

d-Görev yaptığı il/yer'in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması,

e-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması,

gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin kapsam maddesi:

"Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar."

Sağlık Bakanlığında yer değiştirmeye tabi personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını kapsamaktadır.

Bu nedenle sağlık bakanlığında rotasyona tabi olmayan teknik hizmetler sınıfındaki memurların iki yıla ilave bir kademe alamayacağını düşünüyoruz.

Konuya dair ayrıntılı incelememiz: tıklayınız.

Bu soru 3,436 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?