Muvazzaf askerlik sürem zorunlu bölge hizmeti süresinden sayılır mı?

10/10/2017 21:30:00
Yazdır

Soru

YER DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ATAMA YAPILIRKEN ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ OLARAK;

ASKERLİK SÜRESİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMAYA EKLENİR Mİ?

MESELA BİR MEMUR GÖREVİNİ YAPARKEN ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE ASKERE GİDİNCE ASKERLİK YAPMIŞ OLDUĞU SÜRE O BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİNE EKLENİR Mİ?

BUNUNLA İLGİLİ BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

NOT: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞIYORUM

Cevap

Kurumunuzun Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin 7. Maddesi:

"(2) Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır.

(4) Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır. Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar fiilen çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yer alan mazeretler ve durumlar hariç diğer hizmet bölgelerine atamaları yapılamaz."

Aynı Yönetmeliğin 10. Maddesi:

"(1) Personelin fiilen çalışarak doldurması gereken zorunlu çalışma süresinden sayılacak hallere ait süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(2) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, personelin fiilen çalışarak doldurması gereken zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Bakanlık kadrolarına atanmadan önce başka şekillerde o bölgede geçirilen süreler."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/G maddesi:

"Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."

Muvazzaf askerlik süresince aylıksız izinli sayıldığınızdan, bu sürenin zorunlu çalışma sürenizden sayılamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 4,410 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?