Sözleşmeliyken kullandığım izinler memurluğa geçince yıllık izinlerimden düşülür mü?

21/12/2017 10:34:00
Yazdır

Soru

4B Lİ OLARAK KAMUYA ATANAN PERSONELİN YİLLİK İZİN SURELERİ HİZMETİ BİR YİLDAN ON YİLA KADAR OLANLAR YİRMİ GUN, ON YİLDAN FAZLA OLANLAR OTUZ GUNDUR. VE BU İZİNLER BİR SONRAKİ YİLA DEVRETMEZ. MERAK ETTİGİM KONU SU; 4B DEN KAROYA GECEN PERSONELE KADROYA GECTİGİ İCİN YİL İCERİSİNDE TEKRAR HİZMET YİLİNA GORE YİL İCERİSİNDE İKİNCİ KEZ YİRMİ YA DA OTUZ GUN İZİN YİLLİK İZİN TANİMLANİR Mİ? YOKSA 4B STATUSUNDEN KALAN YİLLİK İZNİNİN KALAN KİSMİNİ KADROYA GECTİKTEN SONRA KULLANMAYA Mİ DEVAM EDER? TESEKKURLER...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine dayanılarak istihdam edilen sözleşmeli personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardaki hükümlere tabidir.

Esasların 9. maddesinde yıllık izinler bulunmaktadır:

160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. Maddesi:

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

154 seri nolu tebliğ:

Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Memurluğa geçenler yeni bir mevzuata girmektedir. Sözleşmelilik ve memurluk birbirinin devamı değildir. Bu nedenle bizce sözleşmeliyken memurluğa geçenlerin yıllık izinleri tespit edilirken, memurluğa ilk kez atananlarda olduğu gibi işlem yapılması, kullanılmış izinlerin dikkate alınmaması doğru olacaktır.

Yani memurluğa geçenlerin sözleşmelilikte geçen hizmet süresi eklenerek 657 sayılı Kanunun 102. Maddesine göre o yıl için kullanabileceği yıllık izin süresinin yeniden tespit edilmesi gerektiğini, tespit edilen izin süresinden sözleşmeliyken yıl içinde kullanılmış olan yıllık izinlerin düşülmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu soru 3,734 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?