Emekli aylığı kesilmeden çalışılan sürelerin emekliliğe bir faydası var mı?

28/01/2018 14:28:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben 1952 doğumlu 66 yaşındayım. Ben mke kurumudan 25 yılımı doldurup 1993 yılında emekli oldum. Daha sonra 1994 de öğretmenliğe atandım ve öğretmenlikte çalıştığım sürece iki maas aldım. 2008 yılında öğretmenlikten cıkan bir kanun ile istifa etmek zorunda kaldım. 14 yıl boyunca öğretmenlikte arada yinde istifalarım olduğu için 3900 gün sayım var. Bu 3900 gün sayımın primlerini geri alabilir miyim? veya 3900 gün sayısıyla ya da yetersiz gelirse üstüne tamamlayarak tekradan ikinci bir emeklilik alabilir miyim? yani gerekli mercilere başvurarak bu 3900 gün sayısının bana herhangi bir getirisi olur mu?

Cevap

Emekli aylığı kesilmeden çalışılan sürelerin memur emeklisine faydası varmı dır?

Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler:

-Emekli aylığı bağlandıktan sonra tekrar memurluğa başlanıldığında emekli aylıkları kesilir, eski ve yeni hizmetler bütünleşir.

- Şayet emekli aylığı bağlandıktan sonra emekli aylığı kesilmeksizin tekrar memurluğa başlanıldığında ise eski ve yeni hizmetler bütünleşmez. Emekli aylığı kesilmeksizin çalışılan sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri tam olarak yapılmaz. Bunun için de hizmetler bütünleşmez.

- 1994 yılında emekli memurlardan tekrardan memurluğa başlayanlardan kimlerin aylıklarının kesilmeyeceği 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 11 hükmünde bulunur. Bu hüküm şöyledir;

"Ek Madde 11- T.C.Emekli Sandığı kanununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmayan ücretli, geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilen emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emekli aylıkları kesilir.

Bunları çalıştıranlar, vazifeye başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile T.C. Emekli Sandığına bildirirler.

Şu kadar ki, (Ek ibare: 3/4/1998 - 4359 md.) yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler ile mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir ihtisası gerektirdiği ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen yerlere tayin edilecekler hakkında 1 inci fıkra hükmü uygulanmaz."

Bu hükmün yorumu şöyledir:

Emekli aylığı kesilmeden görev yapacak emekliler sınırlı meslekler olarak belirlenmiştir. Yaş haddini aşmamış olanlardan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilmek suretiyle çalışılırsa emekli aylığı kesilmez, ancak ders ücreti karşılığı olmazsa aylıklar kesilir. Yine bazı meslek grupları için de Bakanlar Kurulu kararı ile aylıkların kesilmemesi şeklinde uygulama bulunur. Bugün için bu konular 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde bulunur.

Sonuç değerlendirmemiz:

Emekli olduktan sonra yeni görevinizi yaparken emekli aylığınız kesilmemiş ise bu süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet süresi olarak değerlenmez. Hizmet olarak değerlenmesi için mutlaka aylığınızın kesilip SGK. kesintilerinizin tam olarak yapılması gerekirdi.

SGK. kesintileri tam olmadığından primlerinizi geri alamayacağınızı, bu sürelerin size bir getirisi olamayacağını değerlendirmekteyiz.

Bu soru 2,774 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?