Taşeron hizmetler, memur yıllık izninde sayılabilecek mi?

07/02/2018 23:34:00
Yazdır

Soru

Merhaba, 2007-2013 seneleri arasında KİT'lerde taşeron olarak çalışıp 2013 senesinde memurluğa geçtim; taşeronlukta geçirmiş olduğum süre şimdiki memurlukta yıllık izine esas süre hesaplaması için dikkate alınması gerekmiyor mu ? Yani şimdi o hizmetler artık kamu hizmeti sayılıyor ve benim 6 sene KİT deki hizmetim şimdiki memurlukta geçen 5 sene ile birlikte hesaplanarak 20 yerine 30 gün izin kullanmam gerekmez mi? Artık kamu hizmeti sayılan taşeronların hizmetleri konusunda ki değişiklikten kazanılmış hak olarak,lehte olan yasal değişikliklerden yararlanmamız gerekmez mi ? Cevabınız binlerce kişiye çözüm sunacaktır. Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Kanunun 102. Maddesi:

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 154):

"Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması tebliğ olunur."

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 696 sayılı KHKyla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde bulunmaktadır.

Taşeron hizmetlerin memur yıllık izninde sayılmamasının sebebi taşeron personelin görev yerinin kamu kurumları olmasına rağmen personelin aslında şirketin personeli sayılmasıdır. Kurumlarla doğrudan iş sözleşmeleri bulunmamaktadır. Yani bu hizmetlerin, belirli bir statüde kamu kurumlarında geçen hizmet süresi ya da Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinden sayılamamasıdır. 696 sayılı KHK ile taşeronların kamu işçisi yapılmasının bu durumu değiştirmeyeceğini değerlendiriyoruz.

Sonuçta memurların yıllık izin mevzuatı yukarıdaki gibidir. 696 sayılı KHK ile taşeronlar kamu işçisi yapılsalar da taşeron çalışılan sürelerin memurluk yıllık izninde sayılamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 28,965 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?