Memur mühendislik bitirirse 1 derece alır mı?

13/05/2018 23:55:00
Yazdır

Soru

Genel İdari hizmetler sınıfında lisans mezunu olarak atanmış memur kadrosunda çalışan kişi mühendislik bölümlerinden birini bitirirse diplomayı ibraz ettiği takdirde ek 1 derece alabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendi:

"Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle hizmete alınır."

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 142):

"6- Devlet memurlarının görev yapmakta oldukları yerin özelliği, başarıları ve niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlanmış oldukları derece ve kademelerinin üst öğrenimi bitirmeleri halinde ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak anılan maddenin 2, 3, 4 ve inci bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin bir defadan fazla uygulanması ise mümkün olmayacaktır. "

36A-2 maddesinin uygulamasında bulunulan hizmet sınıfı ve üst öğrenim olup olmaması fark yaratmıyor. Bu neden GİH sınıfındaki lisans mezunu memurun mühendislik bitirirse ve daha önce aynı maddenin 2, 3,4. bentlerinden yararlanmamışsa bir derece alabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 5,721 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?