Mühendislik bitirince derece aldım, teknik sınıfa geçersem bir derece daha alır mıyım?

27/05/2018 19:14:00
Yazdır

Soru

Selamlar 2011 yılında sağlık teknikeri olarak atandım daha sonra 4 yıllık muhendislik fakültesi bitirdim diplamamı ibraz ettim intibak yapıldı ve bir derece verildi. 2017 yılında yapılan ünvan değişikliği sınavı ile mühendislik kadrosuna geçtim aynı zamanda sağlık hizmetleri sınıfından teknik hizmetler sınıfına geçmiş oldum teknik hizmetler sınıfına geçmiş olduğum için bir derece verilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesi:

2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 142):

"6- Devlet memurlarının görev yapmakta oldukları yerin özelliği, başarıları ve niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlanmış oldukları derece ve kademelerinin üst öğrenimi bitirmeleri halinde ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak anılan maddenin 2, 3, 4 ve inci bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin bir defadan fazla uygulanması ise mümkün olmayacaktır. "

Sağlık teknikeri iken mühendislik bitirince 1 dereceyi 36/A-2 maddesine göre aldınız. Tebliğ nedeniyle teknik hizmetler sınıfına geçince 36/A-4 maddesine göre tekrar derece alamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 3,883 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?