Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3697/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:26

Çifte vatandaşlığa geçersem memurluğum sona erer mi?

27/06/2019 04:15:00
Yazdır

Soru

8 yıllık devlet memuruyum (657). Eşim çifte vatandaş, Ben de onun üzerinden çifte vatandaşlık alırsam, devlet memuriyetime herhangi bir sorun teşkil eder mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi:

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,"

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44. Maddesi:

"Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır."

Danıştay 5. Dairesinin 1987/1804 Kararında da şu şekilde açıklama yapılmış:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda salt yabancı bir ülkeye iltica isteğinde bulunmak ya da Türk vatandaşlığının yanı sıra yabancı Devlet vatandaşlığını da kazanmış olmak Devlet memurluğuna engel nedenler olarak gösterilmediği gibi, yabancı bir Devlet vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunmuş olmasını Devlete sadakat veya bağlılıkla bağdaşmayan ya da Devletin itibarını kıran eylemler olarak niteledirmenin de hukuki dayanağı bulunmadığından mahkemece verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."

Türk vatandaşlığını kaybetmediğiniz sürece birden fazla ülke vatandaşlığını aynı anda taşımanızın memurluğunuza halel getirmeyeceğini düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
30.07.2021Fazla mesai karşılığı biriken izinlerimi yurtdışında kullanabilir miyim?
15.05.2021İsteği dışında sendikaya üye yapılan personel, ne yapabilir?
04.11.2020Sağlık personelinin istifa yasağı üniversite sağlık personelini de kapsar mı?
17.08.2020Diploma denkliği olmayan mühendislik mezuniyetinin faydası var mı?
16.04.2020Bir kuruma naklen atandım. Covid-19 sürecinde, ailemle birlikte nasıl gideceğim?
27.02.2020Üniversitedeki öğrenci topluluğu üyeliğim atamaya engel olur mu?
05.02.2020Memurların, Kızılaya yaptığı bağış gelir vergisinden indirilebilir mi?
16.01.2020Devlet memurunun yeşil pasaport hakkından kardeşleri de yararlanabilir mi?
08.01.2020Kamu İç Denetçiliği sınavına başvuruda YÖKDİL kabul edilebilir mi?
17.11.2019Memur doğrudan bakana, bakan yardımcılarına eposta gönderebilir mi?