Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3787/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:12

Daire başkanı atanmada 217s. KHK kapsamındaki tüm süreler sayılmaz mı?

22/10/2018 09:10:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,

Daha önce sizin de haberleştirdiğiniz üzere 703 sayılı KHK ile 657 sayılı kanuna eklenen bir madde ile daire başkanlığına atanma şartları değiştirildi/zorlaştırıldı. Bu değişiklik kapsamında haberinizde de belirttiğiniz gibi 217 sayılı KHK kapsamında geçirilen süreler daire başkanı olarak atanmak için sayılamıyor.

Ancak kamu dairelerinin insan kaynakları yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde bazı İK yetkilileri bu hizmetlerin sayılabildiğini söylemiş buna dayanak olarak da yıllık izin sürelerinin hesabında 217 sayılı KHK'da sayılan kurumlardaki hizmet sürelerinin kabul edilmesi yönündeki DPB görüşünü, yıllık izin hesabının da kazanılmış hak aylık derecesi üzerinden yapılmasını göstermiştir. Bu konuda başka bir görüş ise istisnai kadro yoluyla devlet memurluğuna (GİH Başkanlık Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü vb) girildikten sonra, 217 sayılı KHK kapsamındaki hizmetlerin saydırılmasının ardından daire başkanı olarak atanmanın mümkün olacağı yönündedir.

Bu kapsamda, son yapılan değişiklik ile 217 sayılı KHK kapsamındaki hizmetlerin daire başkanlığına atanmaya esas teşkil etmesi hiçbir şekilde mümkün değil midir?

Değerli cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi:

" Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

657 sayılı Kanunun 102. Maddesi:

" Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

154 seri nolu tebliğ:

"Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir."

Memurların yıllık izninin belirlenmesinde 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlarda geçen süresinin hesaba katılmasının sebebi tebliğde geçen "hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri" ifadesidir. Bunun kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilme ile alakalı olmadığını düşünüyoruz.

Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarla ilgili hükümde hangi hizmetin sayılacağı diğerlerinden ayrı olarak diğer atamalarla bağlantı kurulmadan belirlenmiş. Bu nedenle istisnai kadro yoluyla devlet memurluğuna (GİH Başkanlık Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü vb) girildikten sonra, 217 sayılı KHK kapsamındaki hizmetlerin saydırılmasının ardından daire başkanı olarak atanmanın da mümkün olmayacağını düşünüyoruz.

Sonuçta bizce bu kadrolara yapılacak atamalarda 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlarda tüm statülerde geçen sürelerin değil sadece Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelerinin esas alınması gerekiyor.

BENZER SORULAR
22.10.2018Daire başkanı atanmada 217s. KHK kapsamındaki tüm süreler sayılmaz mı?
11.09.2018Belediye bağlı kuruluşları daire başkanları atanmasında hizmet süresi değişti mi?
02.04.2018Kurumda aynı hizmet süresindeki memurlar daha üst dereceden nasıl maaş alıyor?
19.03.2018Torba kadro atamasında kurumlar kanunda bulunmayan şart öne sürebilir mi?
30.11.2017Ziraat bankasında geçen hizmetim 68/B de sayılır mı?
17.10.2017Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?
22.09.2017Torba kadroda sayılan özel sektör hizmetlerim yıllık izinde de sayılmaz mı?
17.09.2017Torba kadroda sayılması için özeldeki hizmetlerimin mesleğimle ilgili olması şart mı?
13.09.2017Önlisans ile lisans arasındaki özel sektör hizmetlerim 68/B'de değerlendirilir mi?
02.06.2017İlk dört dereceli kadro bulunmaması halinde 68/B uygulaması