İlk dört dereceli kadro bulunmaması halinde 68/B uygulaması

02/06/2017 15:29:00
Yazdır

Soru

68/B maddesine istinaden, kamu kurumunda 3/1 derecesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım. Görev sürem 15 yıl olup, B fıkrasının "a" ve "b" maddelerine göre derecemin düşürülmesi için müracaatımda "bilgisayar işletmenliği" kadrosunun 3/1 derecesinde kaldığı, 1. ve 2. dereceli kadrolarına düşürülemeyeceği ve bu durumun ancak unvan değişikliği olduğunda mümkün olabileceği söylenmiş olup, bu konuda hakkında neler yapılabilir.

Saygılarımla, kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz." hükmü bulunmaktadır.

Görev yaptığınız kurumda 1. veya 2. derecede bilgisayar işletmeni kadrosu ihdas edilmemiş olması durumunda 68/B maddesine göre uygulama yapma imkanının bulunmadığını değerlendiriyoruz. Bu derecelerde ihdas edilmiş ve şartlarını taşıdığınız (duruma göre unvan değişikliği sınavı gerekebilir) başka unvandaki kadrolara geçmeniz halinde hakkınızda 68/B maddesi uygulaması yapılabilecektir.

Bu soru 25,313 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam