1999-2003 tarihleri arasında okul süresini borçlanan polis memurunun emeklilik yaşı değişir mi?

29/10/2018 12:02:00
Yazdır

Soru

2005 yılından beri 4 yıllık fakülte mezunları polis olarak mesleğe giriyor ve polislerin aslında iyi bilmediği daha doğrusu kurumunda doğru düzgün tatmin edici bilgi veremediği bir konu. mesleğe başlamadan önceki üniversiteyi meslekten saydırmak. 13.01.1979 doğumluyum 1997-1998 arasında 98 gün ssk pirim ödemem var hizmet borçlanması ile birleştirdim 1999-2003 arası 4 yıllık fakülteyi ödersem maaşlı emeklilik yaşım değişir mi 22.12.2005 tarihinde polis memuru olarak başladım halen çalışıyorum.

Cevap

Sorunuz özelinde bu konuyu genel olarak değerlendirmekteyiz.

1- Hangi tarihte göreve başladığına bakılmaksızın Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Polis memurlarının azami çalışabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 40 hükmünde belirlenmiştir. Emniyet mensupları bu maddede belirtilen yaş hadlerine kadar rütbelerindeki görevlerinde kalabiliyorlar, diğer memurlar gibi 65 yaşlarının dolum tarihine kadar görevde kalamıyorlar.

2- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memur olarak göreve başlayan erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş haddi 60 olmaktadır. 25 hizmet yılını da doldurduklarında emekli olabiliyorlar. Bu durum emniyet mensupları gibi yaş haddi uygulananlar için geçerli olmamakta, yaş hadleri 60 yaşından daha aşağı bir tarihte ise bu tarihte emekli olmak zorunda kalmaktadırlar.

3- Borçlanma suretiyle emeklilik yaşı avantajı, yani daha önce yaş grubunu dolduracak olanlar kademeli yaş grubuna girenlerdir. Kademeli yaş grubu 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmünde belirlenmiştir. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar kademeli yaş grubuna dahil değillerdir. Bu durumda da erkek memurlar 60 yaş + 25 hizmet yılı (yıpranma süreleri de eklenerek) olması gerekir

4- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile getirilmiş olan okul süresinin borçlanılması, yaş avantajı sağlamamaktadır. 5510 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir. 2008 yılı Ekim ayından önce bu şekilde hüküm yoktu.

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden, bu fıkradaki esaslar dahilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır. "

5- Okul süresinin geçmiş olduğu tarihlerin, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü gereği kademeli yaş gruplarının belirlendiği 23/05/2002 tarihinden önceye sarkmasının kademeli yaş grubuna dahil etmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

6- Sizin emeklilik yaş grubunuz yukarıdaki rütbelere göre hangi gruba girerseniz o yaş grubunun olacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı sürenizin olması nedeniyle yıpranma sürelerinizin tamamının emeklilik yaş grubundan (5434 sayılı Kanunda belirlenen yaş haddi hariç) düşülmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

7- Borçlanmanızın sadece hizmet süresini artıracağını, emekli olduğunuzda emekli aylık ve emekli ikramiye tutarınızı yükselteceğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 2,443 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?