Subay olmadan önceki okul süresinin borçlanılması avantaj sağlar mı?

01/11/2018 13:57:00
Yazdır

Soru

Merhaba.Jandarma Subayı olarak görev yapmaktayım.2003 yılında mesleğe giriş yaptım.1995-1999 yılları arasında 4 yıllık Fakülteden mezun oldum. Subaylık mesleğine girdikten sonra fakülte borçlanmasını yaparak 2006 yılında ödedim.2000 yılında askerlik hizmetimi Yedeksubay olarak yaptım.1 yılda ssk kaydım vardır. Şunu öğrenmek istiyorum.Emekliliğim için 1995 fakülte girişinin ne etkisi vardır.Fiili hizmet süresine eklenirse beni emeklilikte yaş olarak ne kadar etkiler.Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

Her borçlanma memurun emeklilik yaş grubuna katkı sağlamaz.

Memurun yaş grubuna borçlanmaların katkı sağlaması için 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması ve bu tarihten önce borçlanma yapmasını sağlayacak şekilde bir yasal düzenlemenin bulunması gerekir.

23/05/2002 tarihinden sonra borçlanma yapmayı sağlayan yasal düzenleme yapılmışsa ve bu düzenlemeden yararlanan memur bu borçlanmasını yapmışsa, bu durum sadece memurun hizmet süresini artırır ancak emeklilik yaş grubuna bir katkısı olmaz.

Şayet, borçlanmanızı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde 4 hükmünde bulunan ve 2008 yılı Ekim ayından sonra getirilmiş bir düzenleme olan hükümden yararlanarak borçlanma yapılmışsa, bu borçlanmanın 23/05/2002 tarihindeki hizmet toplamına bir katkı sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

Söz konusu hüküm,

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden, bu fıkradaki esaslar dahilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır. "

Ancak, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda bulunan aşağıdaki şekilde bir işlem var ise bu 23/05/2002 tarihindeki hizmeti etkiler. Bu hükümlerde şu şekildedir;

"Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar;

"Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;

e) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.

Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.

Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz."

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz:

Değerlendirmemizde hizmet süreleriniz olarak 2002 yılı öncesi 4 yıllık borçlanmış olduğunuz süreniz + 1 yıllık yedek subaylık süreniz + 3 ay yıpranma süreniz ve yine 2002 yılı öncesinde geçmiş olduğunu değerlendirdiğimiz 1 yıllık sigortalık süreniz esas alınarak yapıhmaktadır.

Buna göre;

Borçlanmanızı 5434 sayılı Kanundaki hüküm uyarınca yaptırmış iseniz emeklilik yaş grubunuz daha erken olmasını sağlar. Ayrıca, hem yedek subaylık döneminizde hem de hali hazırda yapmış olduğunuzu anladığımız subaylık görevinizden dolayı kazanılacak olan yıpranma sürenizin de olması nedeniyle emeklilik yaş olarak tarihiniz daha erken olacağını değerlendirmekteyiz.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 40 hükmünde bulunan azami görev yapılabilecek yaş gruplarına gelenler bu yaşlardan sonra görev yapamazlar, bu konuyu da belirtmek isteriz.

Bu soru 2,360 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?