Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3812/
Yazdırılma Tarihi : 31 Mart 2020 Salı 02:40

Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor

17/11/2018 09:14:00
Yazdır

Soru

İntibak için personel dairesine yazı yazdım ve bu cevap geldi (Adı geçenin görev yapmakta iken yüksek öğrenimi bitirip, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanun ile değişik 36-A-12/d maddesi gereğince intibakının yapılması istenilmektedir. Çalışanların görevde iken intibakının yapılabilmesi için devam etme mecburiyeti olmayan bir okuldan mezun olmuş olması veya ikinci öğrenim olarak eğitim verilmiş olması yada biriminizde Bekçi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi esnek mesaili bir görevde bulunuyor olması gerekmektedir. Bu nedenle ilgilinin durumu yukarıda belirtilen koşullara uyduğu resmi olarak belgelendirildiği taktirde intibakının yapılması söz konusu olacaktır. ) böyle birşey 657 de varmı ? normal öğretimlerin intibakı yapılmıyormu ?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-A12/d maddesi:

"Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."

Kanunda sorunuzda belirttiğiniz gibi şartlar yer almıyor, kurumlara da ilave şartlar koyabilmesi konusunda takdir hakkı tanınmamış.

Bu nedenle intibakınızın kanundaki şartlarla (memuriyetteyken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimin bitirilmesi) yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
17.11.2018Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor
31.01.2018Aile Bakanlığında öğretmenim dershanede geçen hizmetim intibakta sayılır mı?
29.01.2018Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi?
17.10.2017Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?
02.10.2017Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü?
01.10.2017Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim?
21.09.2017KOSGEB personeli 8 yıla 1 kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
15.09.2017Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı?
14.09.2017Üst öğrenim diplomamı verdiğim halde maaşıma yansımadı
13.09.2017Mühendislik mezunu sağlık personeli memurluğa girişte ilave 1 dereceden yararlanır mı?