Memur Statüsünde İken Disiplin Cezası İşleyen Birisinin Emekli Olması

02/04/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumunda çalışıyor iken 05.01. 2000 tarihinde istifa ettim. Ancak, hakkımda 04.01.2000 tarihinde disiplin soruşturması açılmış ve 09.09.2000 tarihinde kademe ilerlemesi durdurması cezası verilmiştir. Bu ceza ile ilgili olarak benden savunma alınmadığı gibi tebliğ de edilmemiştir. Bu cezanın geçerliliği var mı?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Amiri ve Disiplin Cezalarını düzenleyen 124'üncü maddesinde; "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmü yer almakta olup, 125'inci maddesinde de cezaların nev'i ve cezayı gerektiren fiiller sayılmıştır.

Bu çerçevede memur statüsünde iken disiplin cezası işleyen birisinin emekli olması veya istifa etmesi bu cezanın verilmesine engel değildir. Ancak, cezanın uygulama imkanı olmadığı için dosyanıza konulmaktan öteye gidilemez. Yine Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır şeklinde tanımlandığı için bu ceza size verilmekle birlikte bunun hakkınızda uygulanması mümkün değildir. Ancak, göreve tekrar başlamanız halinde memur olmamanız nedeniyle uygulama imkanı kalmayan disiplin cezasının uygulanması gerekecektir. Ayrıca, zamanında dava açmadığınız anlaşıldığından bu ceza için yapılacak herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bu soru 15,276 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR