Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3903/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:28

İstifa dönüşü mühendis atanabilir miyim?

24/05/2019 21:54:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, ben 10 sene Sağlık Personeli olarak kamuda görev yaptım. Bu sırada mühendislik okuyordum. Okulum bitince istifa ettim. Size sorum memurun istifa sonrası dönüş hakkı ile bir kurumda Mühendis kadrosuna atanmam mümkün mü?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi:

"İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler."

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ek 3. Maddesi:

"Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler."

İstifa sonrası durumunuza uygun bir memur kadrosuna atandıktan sonra unvan değişikliği sınavında başarılı olmanız halinde mühendis atanabileceğinizi düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
21.12.2020OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden memur olabilir mi?
14.07.2020Aday memurken istifa eden sınavsız olarak yeniden atanabilir mi?
24.10.20193. istifayı sözleşmeliyken yaparsam memurluğa engel olur mu?
18.08.2019İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?
23.06.2019İşçiyim memurluğa geçersem bekleme süresi uygulanır mı, muvafakat gerekir mi?
24.05.2019İstifa dönüşü mühendis atanabilir miyim?
04.12.2018Seçim için istifa ettikten sonra özelde çalışmaya başlasam istifamın durumu ne olur?
29.11.2018Polisim, subaylığa geçmek için istifa edersem 6 ay beklemem gerekir mi?
05.11.2018Sözleşmeli belediye personeli seçim için istifa ederse görevine dönebilir mi?
01.11.2018Yerel seçimde adaylık için istifa etsem dönüşümde başka kuruma atanabilir miyim?