Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3914/
Yazdırılma Tarihi : 24 Eylül 2023 Pazar 08:58

İşçiyim memurluğa geçersem bekleme süresi uygulanır mı, muvafakat gerekir mi?

23/06/2019 20:27:00
Yazdır

Soru

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre daimi işçi kadrosundaki mühendis; yeniden atama yoluyla herhangi bir kurumda kadrolu mühendislik kazanırsa 6 ay bekleme süresi olmadan geçebilir mi? Yoksa işçi statüsündeki çalıştığı kurumdan muvafakatname mi alması gerekir?

Bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97. Maddesi:

" Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."

Bu bekleme süreleri memurluktan istifa edip memurluğa atanmada geçerli.

İşçiyken sınav kazanarak memur kadrolarına atanmalarda bekleme süresi uygulanmayacağını düşünüyoruz.

Ayrıca işçilerin memurluğa geçişinde muvafakat usulü uygulanmamalıdır. İşçiler sözleşmelerini feshederek memurluğa atanabilirler.

BENZER SORULAR
21.12.2020OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden memur olabilir mi?
14.07.2020Aday memurken istifa eden sınavsız olarak yeniden atanabilir mi?
24.10.20193. istifayı sözleşmeliyken yaparsam memurluğa engel olur mu?
18.08.2019İstifa eden kamu işçisi görevine dönebilir mi?
23.06.2019İşçiyim memurluğa geçersem bekleme süresi uygulanır mı, muvafakat gerekir mi?
24.05.2019İstifa dönüşü mühendis atanabilir miyim?
04.12.2018Seçim için istifa ettikten sonra özelde çalışmaya başlasam istifamın durumu ne olur?
29.11.2018Polisim, subaylığa geçmek için istifa edersem 6 ay beklemem gerekir mi?
05.11.2018Sözleşmeli belediye personeli seçim için istifa ederse görevine dönebilir mi?
01.11.2018Yerel seçimde adaylık için istifa etsem dönüşümde başka kuruma atanabilir miyim?