Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3930/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:21

Görevden "haklar saklı kalmak kaydıyla" feragat etmek ne anlama gelir?

22/07/2019 05:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba, İyi Çalışmalar.

Ben bir bakanlıkça yapılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını kazanıp Şef olarak başka bir ille atandım fakat atandığım yere ailevi ve özel şartlardan dolayı dilekçe verip eski görev yerime tayin istedim.

Dilekçemde 'Haklarım saklı kalmak kaydıyla bir önceki görev yerimde bir alt kademe de V.H.K.İ olarak' çalışmak istiyorum diye talepte bulundum. an itibarıyla dilekçeme olumlu veya olumsuz cevap verilmiş değil.

Sorum şu: devlet memurları kanununda bununla ilgili açıklayıcı bir şey bulamadım bu hakkın saklı kalıyor mu saklı kalıyorsa süresi ne kadardır ve şartları nelerdir bu konuda tarafıma bilgi verirseniz çok sevinirim.

Teşekkür Ederim, İyi Çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

"Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 -İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:

Madde 63 -Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik:

"Madde 12/C - . atanma hakkından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir."

"Tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla" ifadesine daha çok, istifa sürecinde veya göreve başlamama/feragat sırasında personelin dilekçelerinde rastlanmaktadır.

Özel hukuk açısından, bu şekilde bir kayıt koymanın hukuki bir manası olabilir ama statü hukuku açısından bu ifadenin bir anlamı bulunmamaktadır. Zira 657 sayılı Kanunda, 399 sayılı KHK'da veya 4/B hizmet sözleşmelerinde haklar tek tek sayılmıştır. Kişilere tanınan haklar tek tek belirtilmiştir.

Yani her durumda dilekçenizde 'haklarım saklı kalmak kaydıyla" ifadesine yer vermenizin herhangi bir sonucu olmayacaktır. Eğer kazanılmış bir hakkınız varsa zaten kanunlarla veya mahkeme kararlarıyla korunacaktır.

Eğer atamanız yapıldıysa süresi içinde yeni görevinize başlamanız kanuni bir zorunluluktur. Göreve başladıktan sonra başka kadroya atanma müracaatınızı yapmanız ve sonucunu beklemeniz gerekiyor. Bu durum hem mevzuata uygun olacak hem de görevde yükselmeyle atandığınız kadroya sonrasında tekrar atanma imkanınız olabilecektir.

Ancak atandığınız göreve süresi içinde başlamamanız halinde 657 sayılı Kanunun 63. Maddesi nedeniyle yaptırımla karşılaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız.

Konuya ilişkin diğer haberimiz için tıklayınız.

BENZER SORULAR
15.11.20214 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?
30.07.2021Fazla mesai karşılığı biriken izinlerimi yurtdışında kullanabilir miyim?
15.05.2021İsteği dışında sendikaya üye yapılan personel, ne yapabilir?
19.04.20213713 kapsamında atandıktan sonra öğrenim durumu değişenler unvan değişikliği sınavına tabi mi?
06.04.2021Mehil süresi görevde yükselmede hizmetten sayılır mı? Torba kadroda uygulanır mı?
24.03.2021Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi?
04.11.2020Sağlık personelinin istifa yasağı üniversite sağlık personelini de kapsar mı?
25.10.2020Derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenmeli?
19.08.2020Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi?
17.08.2020Diploma denkliği olmayan mühendislik mezuniyetinin faydası var mı?