Haftalık çalışma süresi düşürülebilir mi?

31/08/2019 19:26:00
Yazdır

Soru

Bir devlet kurumunda taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen personeller haftada 45 saat çalışması gerekirken 40 saat çalışıyorlar. Ben de 657'ye tabi memurum. Haftalık çalışma saatimi buna istinaden 35 saat yapabilir miyim ?

Cevap

4857 sayılı İş Kanunu

"Çalışma süresi

Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

"Çalışma saatleri:

Madde 99 - Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir."

İşçilerin haftalık çalışma saatleri kanuna göre en fazla 45 saat. Ancak kamuda memurlarla çalışan işçilerde çalışma saatini uyumlaştırmak için toplu iş sözleşmelerinde bu sürenin 40 saat belirlendiği olabiliyor.

Taşeron personel iken haftalık 45 saat çalışan işçiler önceki çalışma şartlarıyla kadroya geçirildiğinden bunlar için haftalık çalışma süresinin 45 saat olması gerektiğini düşünüyoruz.

Memurların haftalık çalışma süreleri kanunla 40 saat belirlenmiştir. Bu sürenin değiştirilmesi için mevzuat değişikliği gerektiğini düşünüyoruz. Mevzuat olmadan işçiler emsal gösterilerek haftalık çalışma süresi düşürülemez.

Bu soru 26,897 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR