Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3956/
Yazdırılma Tarihi : 31 Mart 2020 Salı 02:23

Kurumlar arası geçici görevlendirmelerde onay makamı hangisidir?

19/09/2019 06:02:00
Yazdır

Soru

Merhaba, bir kurumda idari büro görevlisi olarak çalışmaktayım. 3 mayısta yayımlanan Kurumlararası Geçici Personel Görevlendirilmesi Yönetmeliği gereği başka bir kurumda, kadroya görevlendirilme yapılırsa emsal memur haklarından yararlanılacağı yazıyor. Kurumuma bu konuda görevlendirme yapılıp yapılmayacağını sorduğumda, teknik personel görevlendirmesinin sadece Bakan onayı ile yapılabileceği söylendi. Bu konunun dayanağı nedir? Teşekkür ederim.

Cevap

375 sayılı KHK ek 25. Madde:

"Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği:

"MADDE 8- (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir."

Yönetmelikte teknik personel için özel bir hüküm bulunmuyor. Yönetmeliğe göre tüm personel için geçici görevlendirme muvafakat, talep ve görevlendirme yazılarının onay makamlarının bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticiler olduğu anlaşılıyor.

Ancak bakanların veya en üst yöneticilerin bu yetkilerini alt makamlara devredebilmesi de mümkün gözükmektedir.

BENZER SORULAR
29.03.2020Engelli statüsünde olmayan ancak % 40 üzeri engellilik raporu olanlar idari izin kullanabilir mi?
27.03.2020Engelli personelin idari izinleri uzadı mı?
27.02.2020Üniversitedeki öğrenci topluluğu üyeliğim atamaya engel olur mu?
05.02.2020Memurların, Kızılaya yaptığı bağış gelir vergisinden indirilebilir mi?
16.01.2020Devlet memurunun yeşil pasaport hakkından kardeşleri de yararlanabilir mi?
08.01.2020Kamu İç Denetçiliği sınavına başvuruda YÖKDİL kabul edilebilir mi?
17.11.2019Memur doğrudan bakana, bakan yardımcılarına eposta gönderebilir mi?
19.10.2019Belediye sözleşmelileri kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
09.10.2019Kamu işçileri görevden uzaklaştırılabilir mi?
19.09.2019Kurumlar arası geçici görevlendirmelerde onay makamı hangisidir?