Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4087/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:02

Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi?

20/08/2020 10:13:00
Yazdır

Soru

Sözleşmeli aday öğretmen dil tazminatı alabilir mi, alamaz ise kadroya geçince geriye doğru ödeme yapılır mı?

Cevap

Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esaslar 652 sayılı KHK'nin ek 4. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilebiceği hükme bağlanmış, istihdama ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Burada sözleşmeli öğretmenlerin 4/B' li sözleşmeli personel statüsünde olduğunu, bu personelin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara tabi olduğunu özellikle vurgulamamız gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinde, sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı, ancak sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu hükmün dışında olduğu belirtilmektedir. Bu hükümde yer alanlar dışında sözleşmeli personele yapılacak ödemeler ancak kanun veya toplu sözleşme hükmüne dayanmak zorundadır. Buna örnek olarak 375 sayılı KHK'nin ek 9. maddesi kapsamında sözleşmeli personelin yararlandığı ek ödemeyi ve kurum bazında fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerini örnek olarak verebiliriz.

Kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı ödemesinin dayanağı ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesidir. Madde hükmünde, "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir..." denilmektedir. Bu hüküm gereğince Devlet memurları, subay ve astsubaylar, uzman erbaş ve uzman jandarmalar ile hakim savcı, öğretim elemanları ve kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen sınırlı sayıdaki personele yabancı dil tazminatı ödenebilecek olup, 4/B'li personel bu kapsamda değildir.

Sonuç olarak mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında sözleşmeli öğretmenlerin de içinde olduğu 4/B'li sözleşmeli personele yabancı dil tazminatı ödenemeyeceğini, üç yıllık süre sonunda kadroya geçme halinde geçmişe dönük olarak ödeme yapılamayacağını, bu ödemenin yapılabilmesi için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Cumhurbaşkanı Kararıyla bir hüküm ilave edilmesinin veya 2021 yılında yapılacak toplu sözleşmede konunun imza altına alınmasının gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
09.02.2021Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?
10.11.2020Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur?
11.10.2020Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir?
07.10.2020Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?
21.09.2020Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi?
20.08.2020Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi?
03.08.2020Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi?
31.07.2020Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim?
17.06.2020Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı?
13.06.2020Kadroya geçen 3+1 sağlıkçıların mazerete bağlı tayinleri yapılır mı?