Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4110/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 22:10

Engelli heyet raporu alan vergi indirimi ve emeklilik için ne yapmalı?

31/10/2020 00:13:00
Yazdır

Soru

merhaba, ben 01.07.2010 tarihinde memur oldum ve şu an %64 engelli heyet raporu aldım.40 yaşındayım. Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemeliyim;

1)vergi indiriminden yararlanmak için ne yapmalıyım.

2)sgk ya dilekçe versem şimdi malülen mi emekli olurum yoksa engelli emekliliği için mi beklemem gerekir.

3) alacağım emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ne kadar olur

4)çalışmaya devam etsem de kademeli olarak engelli emekliliği için raporumu şimdiden sgk ya göndermeli miyim yoksa emekli olacağım zaman yeni bir rapor alıp onunla mı başvurmak gerekir.

Teşekkür ederim.

Cevap

5510 a tabi memur görevde iken engelli raporu alırsa emeklilik için nasıl bir yol izlemeli? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

5510 a tabi memurların malulen emekliliği ile engellilikten dolayı emeklilik şartları farklıdır.

Malulen emeklilik şartları:

Malulen emeklilik şartlarında 5510 sayılı Kanun Madde 25 ve 26 hükümleri uygulanır.

Göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin düzenlenecek raporların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde tespit edildiğinde memur malul sayılmaktadır.

Malul sayılan memura malullük aylığı bağlanması için de, en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması halinde ise ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Şayet, memurluğa başlamadan önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, memur bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

Engellilik emeklilik şartları:

Memur olarak çalışmaya başladığı tarihten önce malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayanlara en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün SGK primleri ödenmiş hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Ayrıca; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK ağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primleri ödenmiş olması kaydıyla yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığına hak kazanmaktadırlar. Bunlar ayrıca kontrol muayenesine de tabi tutulabilmektedirler.

Ayrıca, vergi indiriminden yararlanmak memur emeklisi için artı bir aylık tutarını artırmaz, aylıklar prime esas kazançlar esas alınarak hesaplanır.

Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Soru 1- Vergi indiriminden yararlanmak için ne yapmalıyım.

Cevap 1- Hakkınızda düzenlenen rapor esas alınarak Kurumunuzdan çalıştığınıza dair belge ile Vergi Dairesine müracaatınızı yapabilirsiniz. Bunun için Kurumunuz ilgili biriminin sizi yönlendireceğini değerlendirmekteyiz.

Soru 2) Sgk ya dilekçe versem şimdi malülen mi emekli olurum yoksa engelli emekliliği için mi beklemem gerekir.

Cevap 2- 1800 gün hizmet sürenizin olması ve % 64 oranında da rahatsızlığınızın olması halinde malulen emekli olabileceğinizi, ANCAK bunun için sağlık kurulu raporlarınızın Kurumunuz kanalı ile SGK Sağlık Kuruluna gönderilip durumunuzun netlik kazanmasını beklemeniz gerektiğini değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla bu şartları kazanmış olma halinde her zaman malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, istememeniz durumunda ise engelli emekliliği için sigortalılık süresi şartı olduğundan sigortalılık sürenizi doldurmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Soru 3-alacağım emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ne kadar olur

Cevap 3- Emekli ikramiyesi mevcut tam hizmet yılınıza karşılık 5434 sayılı Kanun esaslarına göre hesaplanır. Yani derece, kademeniz, ek göstergeniz, kıdem aylığınız, hizmet yılınız gibi hesaplama sonucu çıkar. Hesaplama yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Ancak, yaşlılık aylığı veya malullük aylığı tutarınızın hesaplanması için SGK ya müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz. Zira, burada kazançlar, ortalama aylık, aylık bağlama oranı vb. gibi kalemler esas alınmakta, bunun için de kişilerin kazançları hakkında net bilgiler SGK da olduğundan SGK dan öğrenilmesinin daha sağlıklı ve doğru olacağı düşünülmektedir.

Soru 4- çalışmaya devam etsem de kademeli olarak engelli emekliliği için raporumu şimdiden sgk ya göndermeli miyim yoksa emekli olacağım zaman yeni bir rapor alıp onunla mı başvurmak gerekir.

Cevap 4- Şayet engelli emekliliği yönüyle yaşlılık aylığı bağlanması için mevcut raporunuzun yeterli olacağını, bu raporun ancak emeklilik müracaatı sırasında SGK ya gönderilip alınacak cevabın beklenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Aynı şekilde malulen emeklilik işleminde de kişisel olarak emekli olma kararı verildiğinde Kurumlarca raporun incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
02.02.20215434'e tabi memur göreve başladıktan sonra engelli olursa nasıl emekli olabilir?
22.12.2020Yurt dışında geçen süreler ve engelli emekliliği
28.11.2020Engelli memur, 2 yıl hapis cezası alırsa, 15 yıl ile emekli olma hakkını kaybeder mi?
31.10.2020Engelli heyet raporu alan vergi indirimi ve emeklilik için ne yapmalı?
14.04.2020Doğuştan engelli memur, ne zaman emekli olur?
09.04.2020Hangi engelli memurlar için emekli olurken yaş şartı aranmaz?
14.03.2020Göreve girişteki engellilik oranının değişmesi engelli emekliliğine engel midir?
26.02.2020Memurluğa başladıktan sonra, % 48 doğuştan engelli olduğu tespit edilen memur nasıl emekli olur?
14.02.20201 yıl süreli alınan engelli raporu, memuru emekli eder mi?
18.01.20202004 sigorta girişli, 2011 yılında memur olan % 45 engelli memur nasıl emekli olabilir?