Süt izinleri topluca kullanılabilir mi?

10/05/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhabalar ben 4'üncü sene cerrahi asistanıyım. 1Mart'ta doğum yaptım. Doğum iznimi kullandım. 1sene boyunca 1,5 saat olan süt iznimi ameliyathanede olacağım için kullanamayacağım. Bu iznimi birleştirip toplu olarak kullanabilir miyim ? Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinde "...Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 5223 sayılı kanunla gelmiştir. Eski hüküm şu şekilde idi: "Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir."

Düzenlemeye göre, Eski hükme istinaden 6 aylık süt izni süresini tamamlayıp tamamlamadığına ve gebeliğin çoğul gebelik olup olmadığına bakılmaksızın, çocuğu henüz bir yaşından küçük olan memurun, çocuğu bir yaşını tamamlayana kadar günde bir buçuk saatlik süt izninden yararlandırılması ve önceden süt izninin kullanımında anneye saat seçim hakkı tanınmamış ise bu hakkın da ayrıca tanınması gerekmektedir.

Ancak süt izininin topluca kullanılmasına imkan sağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Bu soru 52,764 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR