Memur hakkında tutanak tutulduğunda, kaç gün içinde soruşturma açılmalıdır?

11/10/2006 17:05:00
Yazdır

Soru

Ben üniversite hastanesinde sağlık teknisyeni olarak (kadrolu) çalışmaktayım. Hakkımda tutulan bir tutanakla ilgili olarak 3 ay sonra soruşturma açıldı. Tutanak tutulma tarihinden sonra soruşturma açılıncaya kadar geçen süre ile ilgili olarak zaman aşımı süresi var mı? Varsa ne kadar? Zaman aşımı süresi geçmişse ne olur?

Cevap

Bilindiği üzere, 675 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller (tadat) edilmiştir.

657 sayılı Kanunun Zamanaşımı başlıklı 127 inci maddesinde "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;
1-İdarece tutulan tutanak tarihi bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekir.
2-Hakkınızda tutulan tutanakta belirtilen fiil ve hal uyarma; kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiyiryorsa bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması gerektiği, bu süre zarfında disiplin soruşturması açılmaması halinde ise bu fiil ve hale dayalı disiplin cezası verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3- Hakkınızda tutulan tutanak belirtilen fiil ve hal, memurluktan çıkarma cezasını gerektiriyorsa altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanılmazsa artık o fiil ve hal için disiplin cezası verilemez.

4- İşlemiş olduğunuz fiil ve hal sebebiyle Devlet veya şahıslar zarara uğramış ise mali hükümler bu kapsamda bulunmamaktadır.

Bu soru 81,877 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?