Memur, başkası yerine vekil olarak bir ihaleye katılabilir mi?

09/02/2007 10:05:00
Yazdır

Soru

Merhaba, 657 ye tabi olarak çalışan bir devlet memuru noter vekâletiyle ticaretle uğraşan bir yakını adına ihaleye katılıp ilgili ihale dokümanındaki imza yerlerini de kendisi (memur) imzalayarak teslim edip ihale sonucunu bekleyebilir mi? Saygılarımla

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."denilmektedir.

657 sayılı Kanunun mezkûr 28 inci maddesinde "ticari vekil" olma devlet memuruna yasaklanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca, devlet memurunun her hangi bir şahıs veya şirketi temsilen (ticari vekil) ihale girmesi yani ihale evrakını imzalaması yasaklanmış bulunmaktadır.

Bu soru 25,766 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR