POMEM'den mezun olan ancak henüz aday polis memuru olarak atanmayan kişinin KPSS ile yerleşmesi...

27/07/2007 04:04:00
Yazdır

Soru

Ben 16 Temmuz 2007 de POMEM den mezun oldum. Şu anda meyil müddetini kullanıyorum. Benim KPSS yerleştirmelerinde turizm bakanlığına atamam çıktı. Aday polis memurluğundan istifa etmeyi düşünüyorum. Ben şu anda göreve başlamadım. İstifa ettiğim takdirde ödemem gereken tazminat sizce sadece eğitim masrafları mı olur yoksa okula başlamadan imzaladığımız 30.000 ytl mi olur? İstifa ettikten sonra Turizm Bakanlığında başlayabilir miyim? Yoksa altı ayı beklemek zorunda mıyım? 657'nin 92. maddesine göre kurumların muvafakati olabilir mi? Emniyetin muvafakat vermediğini söylüyorlar ne kadar doğru? Bana yardımcı olursanız sevinirim. Bu hafta meyil müddetim doluyor. Cevabınızı bekliyorum

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 63 üncü maddesinde "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun Çekilme başlıklı 94 maddesinde ise "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler."denilmektedir.

Ayrıca, 4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinin 5 inci fıkrasında "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar." denilmektedir.

Atanma onayı tebliğ edip göreve başlamayan polis memuru adayları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 maddelerinde yer alan hükümler uyarınca;
1- Aday polis memuru olarak atanmış ve ilgiliye tebliğ edilmiş atama onayından sonra mazeretsiz olarak 62 madde de yer alan 1 ve 15 günlük süre içerisinde göreve başlamayanların atama onaylarının iptal edilmesi gerekmektedir.
2- Ataması iptal edilen polis memurları (Aday mamur) 657 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmü uyarınca bu işlemi neticesinde 1 yıl süre ile devlet memuru olma haklarından mahrum kılınmaktadırlar.

Atanma onayı tebliğ edip göreve başlayan polis memuru adayları 657 sayılı Kanunun 94 uyarınca;
1- Usulüne uygun olarak çekilmeleri halinde 6 ay süre ile devlet memuru olmaları kısıtlanmıştır.
2- Usulüne aykırı olarak çekilmeleri halinde 1 süre ile devlet memuru olmaları kısıtlanmıştır.

Henüz aday polis memuru olarak atanmayan kişi, başka bir memur kadrosuna atanabilir mi?

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde atandıktan sonra göreve başlanılmaması veya göreve başladıktan sonra ayrılınması halinde başka kurumda devlet memurluğuna atanılması durumunda, polislik için ödenecek tazminatın dışında, yasaklı olunan sürede devlet memur olduğunuzun öğrenilmesi halinde görevinize son verilmesini doğuracağını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Bu soru 32,879 defa okundu. 22 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?