KPSS 2013/1 yerleşen istifa ederek POMEM polis olabilir.

29/06/2013 00:20:00
Yazdır

Soru

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesi hükmü uyarınca devlet memuru olan ve ilerde memur olma niteliğini taşıyan kişilerin memur olma nitelikleri maddede belirtilen 6 ay, 1 yıl, 3 yıl süreyle ve süresiz olarak kaybetmelerine neden olmaktadır.
Mezkur hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere çekilme isteğinde bulunmak memurun bir hakkı olup, zamanını saptamak da, bu hakkı kullananın isteğine bağlıdır. Ancak çekilme işleminin hüküm ifade edebilmesi için memurun tek taraflı irade beyanı yeterli olmamakta, yerine atanan kimsenin gelmesi veya çekilme isteğinin kabulü gerekmekte, bir ay içinde yerine atanan kimsenin gelmemesi ya da bir vekil atanmaması halinde üstüne haber vermek suretiyle memuriyeti sona ermektedir.
İstifa eden memurun yeniden memur olmak için bekleyeceği süre nasıl hesaplanır?

Diğer taraftan, 4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesi hükmü uyarınca yüksek öğretim mezunlarında şartları taşıyanlar arasından yapılan sınav ile 6 aylık kurs ile polis memuru alındığı bilinmektedir.

2013 KPSS puanı POMEM için kullanılabilir mi?

Kurstan önce istifa eden öğretmen, POMEM'e polis memuru olabilir mi?

POMEM öğrenci alımı "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülmektedir.

POMEM

Yukarıda yer verilen hükümler ve ayrıntılı yazılar çerçevesinde:
1-Yüksek öğretim mezunlarından polis olmak isteyenlerin KPSS A veya B gurubu fark etmez sınava girmiş olmaları ve yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. KPSS 2013 sınavına girmek suretiyle POMEM e müracaat edelebilir.
2-Polis okulunda 6 aydan az olmamak üzere kurs görmektedirler.
3-Devlet memuru istifa edip kursa katılmak mümkündür.
4-Polislik başvurunuzun kabul edilmesi halinde polisliğe ancak istifa ederek geçmeniz mümkündür.

Bu soru 23,689 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?