Polisin hizmet süresi, öğretmenliğe geçtiğinde zorunlu hizmet yükümlülüğünden sayılır mı?

26/12/2016 23:40:00
Yazdır

Soru

Değerli memurlar.net iyi akşamlar. Ben polisken 6 yıl çalışma şartı ve şark doğu görevimi yaparak KPSS puanıyla öğretmenliğe geçtim. Polis olduğum dönemde şark görevimi yaptım şu an öğretmenken zorunlu çalışma yükümlüsü görünüyorum ne yapmalıyım?

Cevap

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesinde "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.." hükmü bulunmaktadır.

11/9/1992 tarihli ve 21342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinde; "Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur." hükmü bulunmaktadır.

17/4/2015 tarihli ve 299329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmenlere yönelik zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu Yönetmeliğin 41. maddesinde hizmet puanının hesabında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen sürelerinin dikkate alınacağı, "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 44. maddesinde "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,

muaf tutulur.." hükmüne, 46. maddesinde "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır." hükmüne, "Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler" başlıklı 47. maddesinde "Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekaleten ya da görevlendirme suretiyle 90 günden fazla geçen geçici görev süreleri ile;

a) Temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçen askerlik süreleri hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçen süreler,

b) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte ve ek ders ücreti karşılığında görevlendirme suretiyle geçen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçen süreler,

ç) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun ile diğer personel kanunları kapsamında geçen süreler,

d) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçen süreler,

e) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğretmenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,

f) 46 ncı maddede belirtilenlerin dışındaki süreler,

zorunlu çalışma süresinden sayılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Anlaşıldığı gibi, meslek grupları için zorunlu hizmet süreleri ve şartları farklı mevzuatta belirlenmiştir. Bu nedenle zorunlu hizmet sürelerinin mahsup edilmesi için özel düzenleme bulunması gerekmektedir.

Sorunuz açısından ise, polis kadrosunda tamamladığınız zorunlu bölge hizmeti süresinin öğretmen "hizmet puanı" hesabında dikkate alınacağını, ancak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında geçen sürelerin zorunlu çalışma süresinden sayılmayacağı açıkça ifade edildiğinden, zorunlu çalışma yükümlülüğü süresinde değerlendirilemeyeceğini düşünüyoruz.

Bu soru 7,398 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?