Askerlik aday memurluk süresini kısaltır mı?

08/10/2007 16:51:00
Yazdır

Soru

Öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için şükranlarımı sunarım.
Ben 17 Ekim 2005 tarihinde memurluğa başladım. 30 Kasım 2006 tarihinde askerliğimi kısa dönem olarak (6 ay) yaptım. Aday memurların alması gereken eğitimleri de askere gitmeden önce aldım ve tümünden başarılı oldum. 30 Mayıs 2007 itibariyle tekrar görevime başladım. 17 Ekim 2007 tarihinde bizim 2 yılımız dolacak fakat yönetim ben ve bir kaç arkadaşın adaylık süresi içerisinde askerlik vazifemizi yaptığımız için bizlerin asaletlerini askerlik yaptığımız süreler kadar uzatıyorlar ve fiili olarak tam 2 sene çalışmadan sizlerin asaletinizi yapmayız diyorlar böyle bir şeye hakları var mı? Varsa bunun dayanağı nedir. Konuyla ilgili olarak bizleri aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Asli devlet memurluğuna atanma şartları şu şekildedir:
1- Aday devlet memurluğunda 1 yıl çalışmış olmak.
2-Adaylık eğitimlerinden (temel, hazırlayıcı eğitim ve staj) başarılı olmak.
3- Olumlu sicil almak.

657 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez."hükmü yer almaktadır.

Aday Memurluk Süresi

Yukarıda ver verilen açıklamalar uyarınca,
- Adaylığın kaldırılmasında azami süre olan 2 yılın beklenilmesi zorunlu değildir.
- Bir yılını dolduran aday memurun idarenin takdiri ile her zaman adaylığı kaldırılabilir.
- Aday memurlukta 1 yılını doldurmuş ve adaylık eğitimlerini tamamlayan ve olumlu sicil almış aday memurlar sicil amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile asil memurluğa atanmaları mümkün bulunmaktadır.
- Sicil amirinin teklifi olmaz ise veya teklif edilmesine rağmen atamaya yetkili amirce onaylanmazsa asil memurluğa atanmanız yapılamaz.
- Askerlik hizmeti yapan aday memurun adaylık süresi askerlik süresi esas alınarak kısaltılamaz.


Bu soru 30,896 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?