Veteriner hekimin, 'Ben döner sermaye istemiyorum, ek tazminat verilsin' deme hakkı var mı?

01/02/2009 00:55:00
Yazdır

Soru

Merhaba TKB (döner sermaye ) üretimi teşvik pirimi alan bir kurumunda veteriner hekim olarak çalışıyorum.2010 yılında tahakkuk edecek döner sermaye yerine ek zam+denge tazminatımı almak istiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir.
Çünkü bugün itibarı ile veteriner hekimlerin ek zam + denge tazminatı toplamı yaklaşık 6000 TL. Ben 6500 TL almam gerekir ki aynı olsun. Birde % 20 lik vergi dilimi söz konusu.

Cevap

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde düzenlenen denge tazminatının 3 üncü fıkrasında "(3) Birinci fıkrada sayılan personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrası, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlara, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi döner sermaye gelirlerinden döner sermaye katkı payı ödenenlere birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz konusu ödemelerden yararlananlar ile birinci fıkra kapsamına girmeyen personelden bir önceki yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre ödeme yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtı personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutara ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tarihinde yapılacak ödeme bir sonraki yılın 1 Ocak-14 Ocak dönemini kapsamayacak şekilde gün hesabıyla ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Adlî Tıp Kurumu kadrolarında bulunan personele döner sermaye bütçelerinden yapılır. (1)"denilmektedir.

Ek ödemenin dayandığı 375 sayılı KHK'nın Ek 3. maddesinin son hali

Anılan madde de sayılan personele, bir önceki yıl aldığı ek ödemeler toplamı ek tazminat tutarından az ise, bu personele ek tazminatı farkı ödenmesi gerekmektedir.

Bir Önceki Yıl Alınan Döner Sermaye ve Denge Tazminatı Sorunu

40+40 Zammını Kim Alacak, Kim Almayacak?

Ek ödemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Maliye'den Ek Ödeme Genelgesi

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının Merkez Ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının personeline döner sermaye ödenmesine ilişkin kanun ve Yönetmelikte söz konusu haktan vazgeçmeye ilişkin hükümlere yer verilmemiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
Mer'i mevzuatta döner sermaye ödemesinden vazgeçmeyi düzenleyen bir hükme yer verilmemiştir.
Devlet memurlarına döner sermaye ödemesinden feragat etmelerini sağlayacak bir düzenlemenin, 375 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi veya 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmasına bağlıdır.

Bu soru 19,881 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam