Silahlı tehditten 20 ay hapis cezası alan kişinin memuriyeti

17/10/2016 22:22:00
Yazdır

Soru

Memur silahla tehditten 20 ay hapis cezası alıyor. Hapse girdiği gün görevden uzaklaştırılıyor. Danıştay kararı gereğince hapiste olduğu için maaş ödenmiyor. Bir ay içerde yattıktan sonra kalan cezanın infazı için denetimli serbestlik uygulanıyor. Denetimli serbestlik yönetmeliğinin "hizmet ektiyle çalışması durumunda denetimli serbestliği kaldırılır" hükmü gereğince kurumundan bizim personelimizdi diye yazı istiyor. Kurum ise memurun cezasının bitmediği hala hapiste olduğunu değerlendirerek yazı vermiyor. Bir yıldan fazla ceza aldığı için memuriyetten çıkarılması için bakanlığa yazı yazılıyor. Aradan 3 ay geçmesine rağmen bakanlıktan bir karar gelmiyor ve bu surede maaşta ödenmiyor. Sorun şu: Denetimli serbestlikte olsa dahi devlet memurluğundan atılıncaya kadar memura açıkta olduğu surece (denetimli serbestlikteki sureler için) 2\3 maaş ödenir mi? Yoksa hapiste olduğu değerlendirilerek Danıştay kararı gereğince maaş ödenmez mi? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde memur olmanın genel ve özel şartları sayılmış olup genel şartları düzenleyen (A) bendinin 5 inci fıkrasında; "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak." hükmüne yer verilmek suretiyle, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanların memur olamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, mezkur Kanunun 98'nci maddesinin (b) bendinde "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi" memurluğun sona ereceği hükme bağlanmıştır.

6/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Hapis cezasının ertelenmesi" başlıklı 51 inci maddesinde; işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahküm edilen kişinin cezasının ertelenebileceği, cezası ertelenen hükümlü hakkında bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirleneceği, denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu haliyle "hapis cezasının ertelenmesi" müessesesi, mahkumiyeti ortadan kaldırmamakta, anılan maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde hapis cezası infaz edilmiş sayılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; devlet memur iken kasten işlenen bir suçtan dolayı 20 hapis cezasına mahküm olan kişinin memur olma niteliği kaybedeceği, denetimli serbestlik kararının bu durumu değiştirmeyeceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 15,398 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam