Vekil iken asil olan imam hatipler, 1 dereceden yararlanabilir mi?

08/05/2010 22:56:00
Yazdır

Soru

2001 yılında sürekli vekil imam-hatip olarak Diyanette göreve başladım. 2005 Mayıs ayında çıkarılan 5338 sayılı kanunla vekil imam-hatiplikten aday imam-hatip olarak asil memurluğa atandım.2005 yılının Ocak ayında 5289 sayılı kanunla görevde olanlara verilen 1 dereceyi hak edip edemeyeceğimiz konusunda bilgilendirirseniz sevinirim.Tayin onaylarımızda "asaleti onaylandıktan sonra vekillikte geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir" ibaresi bulunmaktadır.Bu ibare 5289'dan 1 derece almamız için dayanak olur mu? SAYGILAR

Cevap

27.04.2005 tarihli ve 5338 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 11 inci madde de "İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir."hükmü yer almaktadır.

2.2.2005 tarihli ve 5289 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun 1 inci maddesinde "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." ifade edilmektedir.

22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen ek geçici maddede "Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.
Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.
Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır."hükmü bulunmaktadır.

Mezkur hükümde bir derece verilmesi için:
1- Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almak
2-20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olmak
3-Kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ıncı maddesi hükmü uyarınca açıktan vekil olarak istihdam edilen devlet memurlarının aylıkları mezkur Kanunun 175 inci maddesi uyarınca atandıkları karonun 1 inci derecesi esas alınmak suretiyle hesaplanmakta olup, ilgilerin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca; 2.2.2005 tarihli ve 5289 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun yayımı tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığında vekil imam olarak çalışan ve bilahare 27.04.2005 tarihli ve 5338 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kadroya atan memurlara 1 derece verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 18,385 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam