Süt izni, tam olarak ne zaman başlar?

18/03/2011 00:44:00
Yazdır

Soru

Kamuda memur olarak çalışan bir annenin süt izni kullanımında torba yasaya göre tarih hesaplarken analık izni bitiminden itibaren ibaresi kanun maddesinde boşluk yaratmaktadır. Sorum şu ki analık izni doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 haftadır. Ama bazen doktorun uygun görmesi durumunda doğum öncesi analık izninin bir kısmı doğum sonrası kullanılmaktadır. süt izni ile ilgili kısımda belirtilen analık izni bitimi ifadesi ile kullanılan analık izni miktarı mı kastedilmekte yoksa 8 haftalık sabit süre mi kastedilmektedir.
Örnek: Doğum sonu 12 hafta analık izni kullanan bir anne için süt izni hesaplamak için doğum sonu 8 hafta mı baz alınacak yoksa kullandığı 12 hafta mı?
Konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 ıncı maddesi ile değişik 657 sayılı Devlet memurları Kanunun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin(A) bendinde "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir."ifadesi yer almaktadır.
Anılan Maddenin (D) bendinde de "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca;
1- Analık izni genel olarak doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 haftadır.
2-Çoğul gebelik halinde doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta ilave edilmektedir.
3- Doğum öncesi doktor raporuna bağlı olarak çalışılan süreler doğum sonrası analık iznine ilave edilmektedir.
4- Erken doğum sebebiyle kullanılamayan analık izinleri doğum sonrası analık iznine ilave edilmektedir.
5- Süt izni analık izninin bitim tarihinden itibaren başlamaktadır. 6 aylık iki farklı yapıda bir yıldır.
6- Bu çerçevede doğum sonrası 12 hafta analık izni kullanan devlet memuru, bu sürenin bitiminden itibaren 1 yıl süreyle belirtilen şartlarda süt izni kullanması mümkün bulunmaktadır. Yani, süt izni 8 haftadan sonra değil eğer doğum öncesinden aktarılan bir süre var ise bu sürenin de eklendiği yeni analık izin süresinden başlamlıdır.

Bu soru 97,719 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR