1,5 saat olan süt izni, çoğul doğum halinde artar mı?

31/01/2007 12:51:00
Yazdır

Soru

Sayın Yetkili, Normal bir doğumdan sonra günlük 1,5 saat olan süt izni, ikiz bebeği olan anneler için bir değişiklik gösteriyor mu (Bu süre uzuyor mu?)

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 14.7.2004 tarih ve 5223 sayılı Kanunun 1 maddesi ile değişik 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."denilmektedir.

Anılan maddede Devlet memuruna doğum öncesi verilen 8 haftalık mazeret iznine çoğul gebelik olması halinde 2 hafta ilave edilmesi hükmü zikredilmiştir. Söz konusu madde de ise çoğul doğum hallinde süt izninin süresinin artırılması yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Devlet memuru süt iznini günlük 1,5 saat olarak ancak istediği saatte kullanma hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde; çoğul doğumlar içinde devlet memurlarına çocukların 1 yaşlarını doldurdukları zamana kadar günlük 1,5 saat, memurun belirlediği zaman diliminde izin verilmesi gerekmektedir. Çoğul doğum için fazla izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Bu soru 41,255 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR