Doğumdan sonraki 24 aylık aylıksız izin parça parça kullanılabilir mi?

05/10/2012 23:45:00
Yazdır

Soru

merhabalar;

öğretmen olan eşim 26.10.2011 tarihinde doğum yaptı. Doğum izninin bitiminde 01.07.2012 tarihine kadar aylıksız izne ayrıldı. Çocuğumuzun annesi olmadan yeme ve uyuma ihtiyaçları giderilemediğinden ve ayrıca bakıcı problemi yaşamamızdan dolayı 01.07.2013 tarihine kadar tekrar aylıksız izne ayrılmak istiyor. Ancak milli eğitim 24 aylık süreyi parça parça kullanamazsınız. İzne ayrılamaz. Bir seferde hepsini kullanırsanız 24 ay hakkınız var diyor.

bu durumda eşim aylıksız izin dönüşü tekrar aylıksız izne ayrılabilir mi? (doğum tarihinden itibaren 24 ay dolmadı torba yasa aşağıdaki şekilde)

en kısa sürede cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap

6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 104 inci maddesinin (A) bendinde ?Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.? ve ?aylıksız izin? başlıklı 108 inci maddesinin (B) bendinde de ?Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.? hükümlerine yer verilmiştir.

6111 sayılı Kanunun ile 657 sayılı Kanunun 104ve 108 inci maddelerinde yapılan değişiklikte uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca (Seri No: 2) Kamu Personeli Genel Tebliği 15/04/2011 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

Yukarıda yer verilen 2 Seri No?lu Kamu Personeli Genel Tebliğin (A) bendinin ?I. Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni? başlıklı fıkrasında ?e) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.? ve ?III. Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin? başlıklı fıkrasında da ?e) Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izin bitiminde göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde, bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir.? ifadeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Tebliğ hükümleri uyarınca;

1-Atanmış olduğunuz üniversiteye başlayıp 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca 8 haftalık süre geçmiş olması sebebiyle yalnız doğum tarihinizden sonraki 8 haftalık sürenin bittiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendi uyarınca 24 aylık süreyi aşmamak üzere aylıksız izin almanız mümkün bulunmaktadır.

2-Doğuma bağlı aylıksız izinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır. Metinde ?verilir.? İfadesi yer almaktadır. Memurun talebine bırakılmıştır.

3-Söz konusu Tebliğin yukarıda yer verilen hükmünde de aylıksız izin alan ve göreve başlayan memura 24 ayın son gününü aşmamak üzere yeniden aylıksız izin verileceği belirtilmiştir.

4-26/10/2011 tarihinde doğum yapan memurun 8 haftası 21/12/2011 tarihinde dolmaktadır. 24 aylık aylıksız izin süresi ise 22/12/2011 tarihinde başlayıp 22/12/2013 tarihinde sona ermektedir. Bu22/12/2011 - 22/12/2013tarihler arasında olmak üzere parçalı aylıksız izin kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 71,890 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?