İstifa eden memur, sözleşmeli statüye atanırkena bekleme süresine tabi midir?

10/11/2012 09:46:00
Yazdır

Soru

MERHABALAR SN YETKİLİ;

Ben 2012 KPSS sınavına girdim ve memurluk için bir kpss3 puanı aldım. Şuan önümüzde (19-28 Kasım) atamaları olacak. Bende orda kadrolu olan bir memurluğu seçip yazacağım. Fakat benim isteğim 2013 yılında kadrosu açılacak İŞ-KUR da sözleşmeli bir kurum. Şayet (19-28 Kasım) atamalarında kadrolu memur olarak atanırsam ve 2013 te de sözleşmeli olarak çalışmak istediğim yer alım yaptığında istifa ederek sözleşmeli alım yapılan yere geçebilir miyim? 6 ay gibi bekleme bir durumu var mı? Sizin cevabınıza göre atama hakkımı kullanacağım. Yani sözleşmeli için beklemeli miyim? Yoksa kadrolu atanıp tekrar ıstıfa edip sözleşmeli olan yere mi geçmeliyim. Geçişlerde sorun olur mu...Bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim....

Cevap

Bir Devlet memuru kaç kez istifa edebilir?

657 Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm uyarıca çekilen ve ya çekilmiş sayılan devlet memurlarının tabi oldukları bekleme süresi "sadece memurluktan çekilen veya çekilme isteğinde bulunanların tekrar devlet memurluğuna atanmaları için" olduğu değerlendirilmedir.

Bu nedenle, devlet memurlarının istifa etmeleri neticesinde diğer statülere atanmalarında bekleme sürelerine tabi olmamaktadırlar.

Diğer statülerden memuriyet statüsüne atanmada da bekleme süresi bulunmamaktadır.

Memur istifa etmek suretiyle sözleşmeli, işçi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve gerekse de 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa statülere bekleme süresine tabi olmadan atanabileceği gibi söz konuş statülerden istifa edip bekleme süresi tabi olmadan memur statüsüne de atanması söz konusu olabilmektedir.

Konuta ilişkin DPB görüşleri:

926 sayılı kanuna tabi personelin bekleme süresine tabi olmadığı

İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları

Sözleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği

Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara atanmalarında bekleme sürelerine tabi olmadıkları

İstifa eden KİT sözleşmeli personelin bekleme süresine tabi olmadığı

Bu soru 16,378 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?