Daha önce uzman erbaş olarak çalışan hizmetlilerin memur olmaları

28/11/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Memurluk sınavıyla açıktan hizmetli kadrosuna atandım. 1992-1994 yıllarında KKK'lığında 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre Muhabere Uzman Çavuş olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğimle sözleşme bitiminde ayrıldım. Sınavsız olarak Yardımcı Hizmetler sınıfından Genel Hizmetler Sınıfına geçebilir miyim?

Cevap

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ'in 2'nci maddesinde Uzman erbaşların azami adaylık süresi kadar çalışmak (2 yıl) ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre sınavsız olarak koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolarına atanabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca tebliğin 4'üncü maddesinde ise ; "İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavına (DMS) katılarak başarılı olan Uzman Erbaşlar ancak söz konusu sınava ilişkin hükümler ile ilgili prosedür çerçevesinde bir kadro ve pozisyona atanabileceklerdir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinde; "...Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiği takdirde, bu konuda son yetkili merciin Devlet Personel Başkanlığının olması nedeniyle, bu Başkanlığa başvurulmasını öneririz. Ancak, şunu belirtebiliriz ki kendi isteğiyle sözleşmelerini sona erdirenlerden en az 2 yıl çalışmış olanların memur kadrolarına açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanmalarının mümkün olduğu dikkate alındığında bu Başkanlığın da bu yönde görüş vermesinin gerektiğini, yani sınavsız olarak genel idare hizmetleri sınıfındaki memur kadrosuna atanabileceğinizi, düşünüyoruz.

Bu soru 31,640 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?