Adayken istifa eden şoför yeniden nasıl atanır?

22/12/2014 00:02:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, sağlık bakanlığında şoför olarak çalışırken istifa ettim. 2 yıl sonra istifa sonrası yeniden atama için başvuruda bulundum. Fakat adaylık süresi içerisinde (10 ay çalıştım) istifa ettiğim için başvurum reddedildi. Bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar."
hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hüküm uyarınca devlet memuru olan ve ilerde memur olma niteliğini taşıyan kişilerin memur olma nitelikleri maddede belirtilen 6 ay, 1, 3 yıl süreyle ve süresiz olarak kaybetmelerine neden olmaktadır.

Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının görüşü

Memur istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları her yıl kullanabilecekleri memur kadrolarını %2 sini istifa sonrası dönüş için kulanabilmektedir.
2014 yılı için kurumlara verilen kontenjan sayılarına ilişkin dağıtım yapılmış fakat henüz 2015 yılı sayıları henüz yapılmamıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Şoför kadrosunda aday memur olarak çalışmakta iken istifa eden personel ancak 657 sayılı Kanunun 92 maddesi hükümleri çerçevesinde istifa ettiği kuruma müracaat etmesi gerekmektedir.
2-İstifa sonrası % 2 lik bir sınırlama olması sebebiyle müracaattan önce alımda kendisine hatırı sayılır bir referans bunması iyi olur.
3-2015 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yeniden kontenjan tahsisi edileceği gözönüne alındığında yeniden denemenizi tavsiye etmekteyiz.
4-2015 kontenjanlarının sitemizden takibi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 5,355 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?