Sözleşmeli deneme süresini tamamlayan adaylığa tabi olur mu?

30/12/2015 10:35:00
Yazdır

Soru

15 ay .....'nde 399'a tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptım ve bu görevim esnasında asaletim tasdik edildi ve .... den istifa ettim. 2015/2 KPSS atamalarında İçişleri Bakanlığına bağlı 112 Acil Çağrı Merkezine 657 devlet memuru kanuna tabi olarak teknisyen olarak atandım. 15 aylık kamu görevim bulunduğu ve ....inde asaletim tasdik olduğu halde tekrar bir asalet döneminden geçecek miyim? Yoksa devletteki asaletimin tasdik olduğuna dair belgeyi yeni kurumuma sunduğumda aday memuriyetim kalkıp görevime asil memur olarak mı devam edicem? Gerekli bilgileri aylardır aramama rağmen bulamadım. Memurlar.net olarak sizlerden yardım bekliyorum hatta benim durumumda olanlara yol göstermesi için haber yapılmasını umut ediyorum.
Teşekkürler


Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz"
ve "Adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55 inci maddesi "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."
hükümleri yer almaktadır.

Bu hükme göre aday memurun alacağı eğitimler şu şekildedir:
1- Temel Eğitim,
2- Hazırlayıcı Eğitim,
3- Staj

657 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükümü uyarınca "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekilde tespit edilmiştir.
-Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.
-Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
-Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

KİT'lerdeki sözleşmeli personel naklen memur olarak atanabilir mi?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin memur kadrolarına nakli mümkün bulunmamaktadır.

2-399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin adaylık süresi değil 6 aylık bir deneme süresi bulunmaktadır. Memuriyet adaylık süresi ise 1 yıldan az 2 yıldan çok olamamaktadır.

3-399 sayılı KHK tabi denem süresi geçiren personelin memur adaylığını gerçekleştirdiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır.

4-399 sayılı KHK tabi sözleşmeli statüde çalışmakta iken KPSS 2015/2 yerleştirmeleri ile memur kadrosuna yerleştirilen kişinin adaylık hükümlerine tabi olacağı değerlendirilmektedir.

Bu soru 12,611 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam