Hem dul hem yetim aylığı aynı anda alınabilir mi?

08/03/2016 10:41:00
Yazdır

Soru

Annem 1947 doğumlu ve hiç çalışmamış ev hanımı. Babam SSK'dan emekli ve 2012 yılında vefat etti. Anneme babamdan dolayı emekli maaşı bağlandı. Aynı zamanda annemin babası da bağkur'dan emekli ve vefat etmiş durumda. Annem 2012 yılından itibaren hem babamdan, hem de dedemden aylık almakta idi. Şubat 2016 itibariyle dedemden almış olduğu aylığın kesildiğini, bundan sonra ödenmeyeceğini ve de bugüne kadar almış olduğu aylıkları da geri ödeme durumu olabilir dediler (Aylık ödeyen kurum). Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap

Konuyu değerlendirmemiz;

Sigortalı, Esnaf ve Memurların vefatlarında hak sahiplerine aylık bağlanması koşulları 2008 yılı Ekim ayına kadar farklıdır. 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı, esnaf veya memur olanların hak sahiplerine aylık bağlanması koşulları aynıdır.

Bağ-Kur dan emekli bir kişi vefat etmiş ise kız çocuğunun aylık alması koşulları 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Madde 45 hükmüne göre; evli olmamak, çalışmamak, kendi çalışmalarından dolayı aylık almamış olmak durumudur. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 yılı Ekim ayından yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine bağlı olarak yeni sistemi uygulamış durumdadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılında çıkarmış olduğu bir genelge ile Sigortalı eşinden dul aylığı alan bir kişinin Bağ-Kur kapsamındaki vefat etmiş babasından aylık alabilmesi için gelirini sağlayacak bir gelirinin olmaması şartını 1479 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen şartlara ek olarak aramıştır.

Genelgenin 8.3 maddesinde açıklanan durum bağlamında, hak sahibi kız çocukları için sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadıkları ve buralardan aylık alıp almadığı ile tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının İş Kanununa göre 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen asgari ücret (brüt asgari ücret) tutarının altında olup olmadığı hususları Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilmeye başlanmıştır. Denetmenlerin inçelemeleri sonucunda eşinden dolayı SSK'dan ölüm aylığı alan hak sahibi, Bağ-kur kapsamındaki babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunduğunda kız çocuğuna ;

-Eşinden almakta olduğu aylığının asgari ücret tutarından fazla olması halinde babasından ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin talebinin reddedilmesi,

-Eşinden almakta olduğu aylığının asgari ücret tutarından az olması halinde bu defa tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirleri de dikkate alınarak tespit edilebilecek aylık gelirinin asgari ücretten fazla olması halinde babasından ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin talebinin yine reddedilmesi,

-Eşinden dolayı SSK'dan almakta olduğu ölüm aylığının veya yine diğer gelirleri de dikkate alınmak suretiyle aylık gelirinin asgari ücret tutarından az olması halinde ise kız çocuğuna babasından dolayı da bu kapsamda aylık bağlanması,

Gerektiği yönünde uygulamaya başlanılmıştır.

Bu işlem sonucunda SGK. ödenen aylıklar kesilmekte, bu açıklamalar dışında ödenmiş bir aylık tutarı varsa tahsil etmeye devam etmektedir. Kesilme nedeninin bu genelgeye göre yapılmış bir işlem olduğunu değerlendirmekteyiz.

2013/26 sayılı genelgeyi Sosyal Güvenlik Kurumunun http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/genelgeler/ adresinden görebilirsiniz.

Tavsiyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip durumunuz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu soru 8,180 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?