Aylıksız izinli olanlara OHAL'de görevden uzaklaştırma nasıl uygulanmalı?

02/08/2016 00:04:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,
Sorum şöyle;
1 Ocak 2016 itibari ile ücretsiz doğum izninde bulunan memur, görevi başında bulunması sakıncalı olduğu ibaresi ile 667 OHAL KHK kapsamında açığa alınabilir mi?
İyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." ile 657 sayılı Kanunun "Aylıksız izin" başlıklı 108 inci maddesinde "B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile doğum yapan memur veya eşi doğum yapan memura 24 aya kadar aylıksız izin hakkı getirilmiştir.

Söz konusu izinde idareye takdir hakkı tanınmamıştır.

Hak sahibi isteği ile aylıksız izinden dönmesi söz konusu olabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137-145 inci maddelerinde devlet memurunun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olarak tanımlanan Görevden uzaklaştırma, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabileceği hükmü 137 nci maddesinde belirtilmiştir.

Mezkur Kanunun "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141 inci maddesinde "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."
ifadesi bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun "Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller" başlıklı 143 üncü maddesinde "Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır."
hükmü bulunmaktadır.

Açığa alınan memurdan lojmanı boşaltması istenebilir mi?

Görevden uzaklaştırılanların terfileri nasıl yapılır?

Açığa alınan memur, emekliliği isteyebilir mi?

Aylıksız izinde olan devlet memurları görevlerinin başında olmadıkları gibi özlük haklarına ilişkin ödemede yapılmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 667 sayılı OHAL kararnamesi uyarınca görevinin başında olmayan devlet memurları için görevden uzaklaştırma onayının, aylıksız izin bitim tarihi esas alınarak alınması ve ancak haklarında 667 sayılı KHK çerçevesinde soruşturma açılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Aylıksız izinde de olsa Soruşturma sonucunda 667 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

Bu soru 18,647 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam