Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3272/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:58

Şef mi tekniker mi üstün tartışması

18/10/2016 00:42:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
ben Mustafa ... bir kamu kuruluşunda tekniker olarak çalışmaktayım. Bilgisayar programcılığı mezunu olarak tekniker unvanını almış bulunmaktayım.
Belki daha önce de bu konuyu soranlar olmuştur ama ben net bir cevap bulamadığım için soruyorum. 2 yıllık yüksekokul mezunu bir tekniker mi yok sa yine 2 yıllık yüksekokul mezunu bir şef mi üstündür? Bunlar arasındaki üst ast ilişkisi nasıldır? Yoksa denk yani aynı düzey kadrolardan mıdır? Belki birçok teknikeri de ilgilendiren bu konudaki bilgileri bizimle paylaşırsanız memnun olurum.
Selamlar

Cevap

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun " Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları" başlıklı 15 inci maddesinde hiyerarşik kademeler;
Genel Müdürlük,
Daire Başkanlığı,
Şube Müdürlüğü,
Şeflik,
Memurlu
k olarak belirlenmiştir.


Aynı kurum ve birimde çalışan personelin hiyerarşisi;
Kurumsal mevzuat,
Kurum teşkilat yapısı,
Personelin tabi olduğu mevzuat,
Personelin görevi,
Bağlı olduğu amir,

gibi hususlar dikkate alınarak belirlenebilir.

Memur ana istihdam şekli olduğu birimlerde çalışan sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statüsünde istihdam edilenler hiçbir şekilde memurlara amir olmayacakları gibi memur hiyerarşisinde yer alamazlar.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
Müdür
Müdür Yardımcısı
Şef
Memur
Şeklinde hiyerarşi sıralanmalıdır.

Sayılan diğer unvanlar, yukarıda sayılan hiyerarşide bağlı oldukları unvan esas alınarak hiyerarşileri belirlenir.

3046 sayılı Kanunda sayılmayan unvanlar için bir hiyerarşiden bahsedilmemekle birlikte, kurumsal mevzuatları gereği bağlı oldukları amirlere karşı görevlerini tam ve zamanında yapmakla yükümlüdürler.

Bu çerçevede; aynı birimlerde görevli olmayan şef ile tekniker arasında bir üstünlükten bahsedilmese bile şef kadrosunun idari bir kadro olduğu göre ardı edilmemelidir.

Aynı birimde görevli şef ve tekniker bakımından şefin idari bir kadro olması göz önüne alındığında mezuniyetine dahi bakılmadan teknikere göre üst bir görev olduğu söylenebilir.

BENZER SORULAR
20.01.2020Memur, gebelikte, günlük 7,5 saatten az çalışma hakkından yararlanabilir mi?
20.08.2019Taksi hissem için diğer ortakla sözleşme yapsam memur olabilir miyim?
26.10.2018Memur mesaisini aksatmadan özel bir kuruluşta çalışabilir mi?
07.06.2018Memur, anonim şirketin yüzde 100 hissedarı olabilir mi?
08.12.2017Memur atandım, ticari taksimi devretmek zorunda mıyım?
28.10.2017KİT sözleşmeliyim, yıllık izinde başka işte çalışabilir miyim?
06.04.2017Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
22.02.2017Geçici personel (4/C), arabuluculuk faaliyeti yapabilir mi?
14.02.2017Eşi çalışmayan memur, süt parasından (emzirme ödeneği) faydalanabilir mi?
07.02.2017İhraç listelerinin internet sitelerinde yayınlanması ve kişisel veri sorunu