Aday memurlar da üst öğrenime ait zam ve tazminattan faydalanabilir mi?

29/12/2016 23:23:00
Yazdır

Soru

Merhaba, öncelikle hizmetinizden dolayı teşekkür ederim. 2015/2 merkezi ataması ile alt öğrenimden tercih yaparak içişleri bakanlığı ......valiliğine teknisyen olarak atandım. Mühendislik mezunuyum. Çalıştığım kuruma göreve başlama evraklarını teslim ederken lisans diplomamı vermek istedim fakat kabul etmediler ve lise diplomamı aldılar. (Teknisyen olanlar lise diplomasını verecek dediler, ben de yeni olduğum için bir şey diyemedim) Haliyle benim faydalanmam gereken üst öğrenim zam ve tazminatlarını da ödemediler. (Teknisyen maaşı alıyorum). Birkaç ay sonra konu ile ilgili araştırmalarımı, DPB görüşlerini, mahkeme kararlarını toplayarak dilekçe verdim. Kurum da önce YÖK e üst öğrenim olup olmadığını ardından da Bakanlığa benim hakkımda görüş sordu. Gelen cevapların hepsi benim lehime olmasına rağmen tarafıma sözlü olarak; adaylığın kalktıktan sonra vereceğiz gibi bir açıklama yapıldı. Aday memur olsam da bu zam ve tazminatlar benim hakkım değil mi? Adaylığım kalktıktan sonra geriye dönük işlem yapmam mümkün mü?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adayların aylıkları" başlıklı 158. maddesinde "Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz." ve "Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri" başlıklı 159. maddesinde "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır. Anılan maddede yer alan aday memura kademe ilerlemesinin uygulanmayacağı hükmünün 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca yapılan kademe ilerlemesine ilişkin bulunduğu değerlendirilmektedir. Bunun dışında adaylık statüsünün üst öğrenime bağlı zam ve tazminatlar açısından bir sonucu bulunmamaktadır.

Öbür yandan, 657 sayılı Kanunun 152. Maddesine dayanarak çıkarılan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (seri no 160) "3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir." düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, teknik hizmetler sınıfındaki teknisyen kadrosunda bulunmaktayken aynı hizmet sınıfına atanabilecek bir üst öğrenim olan mühendislik öğrenimine ait diploma veya çıkış belgenizi kurumunuza ibraz etmeniz halinde, ibrazı takip eden ay başından geçerli olmak üzere, üst öğrenime ait zam ve tazminatlardan yararlandırılmanız gerektiğini düşünüyoruz. Bu hususta, aday statüsünde olup olmadığınızın ya da intibak yapılıp yapılmadığının önemli olmadığını değerlendiriyoruz.

Bu soru 8,323 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam